« 5Moj 11:28 5 Księga Mojżeszowa 11:29 5Moj 11:30 » 

1.WUJEK.1923A gdy cię wprowadzi Pan, Bóg twój, do ziemie, do któréj idziesz na mieszkanie: położysz błogosławieństwo na górze Garyzym, przeklęctwo na górze Hebal:
2.GDAŃSKA.1881A gdy cię wprowadzi Pan, Bóg twój, do ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł, tedy dasz błogosławieństwo to na górze Garyzym, a przeklęstwo na górze Hebal.
3.GDAŃSKA.2017Gdy PAN, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, do której wchodzisz, aby ją posiąść, umieścisz to błogosławieństwo na górze Gerizim, a przekleństwo na górze Ebal.
4.CYLKOWI będzie, gdy wprowadzi cię Wiekuisty, Bóg twój, do ziemi, do której idziesz, abyś ją posiadł, udzielisz wtedy błogosławieństwo na górze Geryzym, a przekleństwo na górze Ebal;
5.KRUSZYŃSKIA gdy Jahwe, Bóg twój, wprowadzi cię do kraju, do którego ty idziesz, aby go wziąć w posiadanie, ogłosisz błogosławieństwo na górze Garizim, a przekleństwo na górze Ebal.
6.MIESESI niech będzie [tak]: Gdy Bóg twój Wiekuisty wprowadzi cię do Kraju, do którego ty udajesz się, ażeby zająć go na dziedziczną własność, – będziesz umieszczał [udzielających] błogosławieństwa na Górze Gěrizzimie, zaś klątwy – na Górze Ebalu,
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy Pan, Bóg wasz, wprowadzi was do ziemi, którą idziecie posiąść, ogłosicie błogosławieństwo na górze Garizim, a przekleństwo na górze Ebal.
8.BRYTYJKAGdy więc Pan, Bóg twój, wprowadzi cię do ziemi, do której wchodzisz, aby ją wziąć w posiadanie, udzielisz błogosławieństwa na górze Garizim, a przekleństwo wypowiesz na górze Ebal.
9.POZNAŃSKAKiedy twój Bóg, Jahwe, wprowadzi cię już do kraju, do którego zdążasz, aby go posiąść, wtedy wygłosisz błogosławieństwo na górze Garizim, przekleństwo zaś na górze Ebal.
10.WARSZ.PRASKAA kiedy Jahwe, twój Bóg, wprowadzi cię już do kraju, który masz wziąć w posiadanie, to na górze Garizim odczytasz błogosławieństwo, a na górze Ebal - przekleństwo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będzie gdy WIEKUISTY, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, byś ją posiadł – że wtedy udzielisz błogosławieństwa na górze Gerezym, a przekleństwa na górze Ebal.
12.EIB.BIBLIA.2016Gdy PAN, twój Bóg, wprowadzi cię do ziemi, do której idziesz, by ją posiąść, to słowa błogosławieństwa wypowiesz na górze Gerizim, a słowa przekleństwa - na górze Ebal.