« 5Moj 11:30 5 Księga Mojżeszowa 11:31 5Moj 11:32 » 

1.WUJEK.1923Wy bowiem przejdziecie Jordan, abyście posiedli ziemię, którą Pan, Bóg wasz, da wam, abyście ją mieli i posiedli.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem wy przejdziecie za Jordan, abyście wszedłszy odziedziczyli tę ziemię, którą wam dawa Pan, Bóg wasz, a posiądziecie ją i mieszkać w niej będziecie.
3.GDAŃSKA.2017Wy bowiem przejdziecie przez Jordan, aby wejść i posiąść ziemię, którą daje wam PAN, wasz Bóg, i posiądziecie ją i w niej zamieszkacie.
4.CYLKOWAlbowiem przechodzicie za Jarden, aby wejść i posiąść tę ziemię, którą Wiekuisty, Bóg wasz, oddaje wam, - a posiądziecie ją, i zamieszkacie w niej;
5.KRUSZYŃSKIAlbowiem wy macie przejść Jordan, aby wejść w posiadanie kraju, który Jahwe, Bóg wasz, daje wam: posiądziecie go i zamieszkacie w nim.
6.MIESESGdyż, zaprawdę! [skoro] przeprawicie się przez Jordan, ażeby wnijść i zająć na dziedziczną własność Kraj, który Bóg wasz Wiekuisty daje wam, i wy go posiądziecie na dziedziczną własność i osiądziecie w nim, –
7.TYSIĄCL.WYD5Bo wy przejdziecie przez Jordan, idąc posiąść ziemię, którą wam daje Pan, Bóg wasz. Gdy ją posiądziecie i będziecie w niej mieszkać,
8.BRYTYJKAGdy przekroczycie Jordan, aby wejść i wziąć w posiadanie ziemię, którą Pan, Bóg wasz, wam daje, a posiądziecie ją i zamieszkacie w niej,
9.POZNAŃSKAOto przekraczacie Jordan, by wejść w posiadanie tej ziemi, którą wasz Bóg, Jahwe, oddaje wam; posiądziecie ją i zamieszkacie w niej.
10.WARSZ.PRASKABo na drugą stronę Jordanu się przeprawicie, żeby wziąć w posiadanie ziemię, którą Jahwe, wasz Bóg, wam daje. Weźmiecie ją w posiadanie, zamieszkacie na niej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem przechodzicie za Jarden, aby wejść oraz posiąść tą ziemię, którą oddaje wam WIEKUISTY, wasz Bóg zatem ją posiądziecie oraz w niej zamieszkacie.
12.EIB.BIBLIA.2016Gdy przekroczycie Jordan, by wejść i posiąść ziemię, którą daje wam PAN, wasz Bóg, gdy posiądziecie ją i gdy już w niej zamieszkacie,