« 5Moj 11:3 5 Księga Mojżeszowa 11:4 5Moj 11:5 » 

1.WUJEK.1923I wszystkiemu wojsku Egiptyanów i koniom i wozom: jako je okryły wody morza czerwonego, gdy was gonili, i zgładził je Pan aż do dnia dzisiejszego:
2.GDAŃSKA.1881I co uczynił wojsku Egipskiemu, koniom jego, i wozom jego; który sprawił, że je okryły wody morza czerwonego, gdy was gonili, i wytracił je Pan aż do dnia tego;
3.GDAŃSKA.2017I co uczynił wojskom Egiptu, ich koniom i ich rydwanom: sprawił, że wody Morza Czerwonego zalały je, gdy was gonili, i wytracił ich PAN aż do dziś;
4.CYLKOWI co uczynił wojsku Micrejskiemu, koniom, i wozom jego, na które rozlał wody morza Sitowego, gdy ścigali was, i zagubił je Wiekuisty, aż po dzień dzisiejszy;
5.KRUSZYŃSKIto, co uczynił dla armji Egiptu, dla jego koni i wozów jego, jak wodami morza Czerwonego ich zatopił, gdy was ścigali i wytracił ich Bóg aż do dnia tego.
6.MIESESani czego On dokonał na egipskiem wojsku, na koniach jego i na wozach jego, nad któremi rozlał wody Morza Sitowego [Jamsuf], gdy ścigali was, i Wiekuisty wygubił ich, aż po dzień dzisiejszy,
7.TYSIĄCL.WYD5co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego rydwanom, jak je kazał zatopić wodom Morza Czerwonego podczas pościgu za wami, wygubił ich Pan aż po dzień dzisiejszy;
8.BRYTYJKAoraz to, co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego wozom, które zalał wodą Morza Czerwonego, gdy was ścigali; a zgładził ich Pan, aż do dziś;
9.POZNAŃSKA[Oni nie widzieli], co uczynił z wojskiem egipskim, jego końmi i wozami, na które sprowadził z powrotem wody Morza Sitowia, kiedy oni pędzili za wami - i tak wytracił ich Jahwe aż po dzień dzisiejszy
10.WARSZ.PRASKAto, co zgotował wojownikom egipskim, ich koniom i rydwanom: że pochłonęły ich wody Morza Czerwonego, gdy ruszyli w pościg za wami, że sprowadzał na nich zgubę aż po dzień dzisiejszy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I co uczynił micrejskiemu wojsku, koniom i jego wozom, na które gdy was ścigali rozlał wody morza Sitowia, i WIEKUISTY je zagubił aż po dzisiejszy dzień.
12.EIB.BIBLIA.2016Wiecie, co uczynił wojsku egipskiemu, jego koniom i jego rydwanom, gdy wodę Morza Czerwonego puścił im prosto w twarz, kiedy was ścigali - i jak ich przez to PAN zgładził, o czym wiadomo do dziś.