« 5Moj 11:5 5 Księga Mojżeszowa 11:6 5Moj 11:7 » 

1.WUJEK.1923I Dathan i Abiron, synom Eliab, który był synem Ruben, które otworzywszy paszczekę swą ziemia pożarła z domy i z namioty i ze wszystką majętnością ich, którą mieli w pośrodku Izraela.
2.GDAŃSKA.1881I co uczynił Datanowi, i Abironowi, synom Elijaba, syna Rubenowego, jako otworzywszy ziemia usta swe, pożarła je, i domy ich, i namioty ich, i wszystkę majętność, która była przy nich, w pośrodku wszystkiego Izraela.
3.GDAŃSKA.2017I to, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, gdy ziemia otworzyła swe usta i pochłonęła ich spośród całego Izraela razem z ich rodzinami, namiotami i całym ich dobytkiem.
4.CYLKOWI co uczynił Dathanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Reubena, gdy rozwarła ziemia paszczę swą, i pochłonęła ich, i namioty ich i wszelką istotę, która w ich śladach, wpośród całego Israela;
5.KRUSZYŃSKIco uczynił Datanowi i Abironowi, synom Elijaba, synom Rubena, jako ziemia otworzyła swoją paszczę i pochłonęła ich, wraz z ich domami, oraz ich namiotami, wraz ze wszystkiemi osobami przy nich wpośród całego Izraela.
6.MIESESani czego On dokonał na Datanie i na Ăbiramie, synach Eliāba, Syna Rubina [=Rubinity], iż rozwarła ziemia paszczę swoją i pochłonęła ich, oraz domy ich i namioty ich, jakoteż istoty wszystkie, które należały do nich, – wśród całego Izraela, –
7.TYSIĄCL.WYD5co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, potomka Rubena, gdy ziemia otwarła swą paszczę i pochłonęła ich spośród Izraela razem z ich rodzinami, ich namiotami i całym ich dobytkiem.
8.BRYTYJKAi to, co uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, gdy ziemia rozwarła swoją czeluść i pochłonęła ich spośród całego Izraela oraz ich rodziny i namioty, i cały dobytek, który ciągnął z nimi,
9.POZNAŃSKAco uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba a wnukom Rubena, gdy to rozwarła się ziemia i pośród całego Izraela pochłonęła ich wraz z ich rodzinami, namiotami i wszelką żywą istotą w ich otoczeniu.
10.WARSZ.PRASKAco uczynił Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, kiedy to otwarły się czeluści ziemi i pochłonęły ich razem z ich domami, namiotami i całymi ich rodzinami na oczach wszystkich synów Izraela.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I co uczynił Dathanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Reubena, kiedy ziemia rozwarła swoją paszczę oraz ich pochłonęła; nadto ich namioty oraz wszelką istotę, która była w ich śladach, pośród całego Israela.
12.EIB.BIBLIA.2016Wiecie dalej, co tu, w Izraelu, uczynił On Datanowi i Abiramowi, synom Eliaba, syna Rubena, gdy rozstąpiła się ziemia i pochłonęła ich z rodzinami, namiotami i całym ich dobytkiem.