« 5Moj 11:7 5 Księga Mojżeszowa 11:8 5Moj 11:9 » 

1.WUJEK.1923Abyście strzegli wszystkie przykazania jego, które ja wam dziś przykazuję: i mogli wniść i posiąść ziemię, do któréj wchodzicie,
2.GDAŃSKA.1881Strzeżcież tedy każdego przykazania, które ja przykazuję wam dziś, abyście się zmocnili, a wszedłszy posiedli ziemię, do której idziecie, abyście ją odziedziczyli;
3.GDAŃSKA.2017Przestrzegajcie więc każdego przykazania, które wam dziś nakazuję, abyście się umocnili, weszli i posiedli ziemię, do której wchodzicie, aby ją wziąć w posiadanie;
4.CYLKOWPrzestrzegajcie tedy wszystkich przykazań, które wam przykazuję dzisiaj, - abyście się wzmocnili, i poszli, i zdobyli ziemię, do której idziecie, aby ją posiąść;
5.KRUSZYŃSKIBędziecie zachowywali wszystkie przykazania, jakie dzisiaj wam nakazuję, abyście byli silnymi, weszli i objęli w posiadanie kraj, do którego stąd idziecie, aby go posiąść,
6.MIESESPrzestrzegajcie [zatem] całego Przykazania, które Ja przykazuję tobie dziś, byście stali się mocnymi, ażebyście weszli i zajęli na dziedziczną własność Kraj, do którego przeprawiacie się [przez Jordan], ażeby go zająć na dziedziczną własność, –
7.TYSIĄCL.WYD5Strzeżcie przeto wszystkich nakazów, które wam dzisiaj daję, abyście byli dość mocni, by wejść i posiąść ziemię, do której dziś idziecie, żeby ją posiąść;
8.BRYTYJKAPrzestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które Ja wam dzisiaj daję, abyście się wzmocnili, poszli i posiedli ziemię, do której ciągniecie, aby ją wziąć w posiadanie.
9.POZNAŃSKAMacie więc przestrzegać wszystkich przykazań, które wam dziś podaję, abyście się umocnili i weszli w posiadanie tego kraju, do którego właśnie przechodzicie, by nim zawładnąć,
10.WARSZ.PRASKABędziecie więc przestrzegać wszystkiego, co wam dziś nakazuję, żebyście byli silni, mogli wejść do owego kraju i stać się panami tego wszystkiego, co macie wziąć w posiadanie,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przestrzegajcie więc wszystkich przykazań, które wam dzisiaj nakazuję, abyście się wzmocnili, poszli oraz zdobyli ziemię, do której idziecie, by ją posiąść.
12.EIB.BIBLIA.2016Przestrzegajcie więc w całości tego przykazania, które wam dziś podaję, abyście wzmocnili się, poszli i posiedli ziemię, do której po to się właśnie przeprawiacie.