« Iza 61:9 Księga Izajasza 61:10 Iza 61:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Weseląc się będę się weselił w Panu, i rozraduje się dusza moja w Bogu moim, iż mię oblókł w szaty zbawienia i ubiorem sprawiedliwości odział mię, jako oblubieńca ozdobionego koroną, i jako oblubienicę ubraną klejnotami jej.
2.GDAŃSKA.1881Weseląc weselić się będą w Panu, a dusza moja rozraduje się w Bogu moim; bo mię oblókł w szaty zbawienia, a płaszczem sprawiedliwości przyodział mię, jako oblubieńca ozdobnego chwałą, i jako oblubienicę ozdobioną w klejnoty swoje.
3.GDAŃSKA.2017Będę się wielce radować w PANU i moja dusza rozraduje się w moim Bogu, bo przyoblekł mnie w szaty zbawienia i przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości, jak przyozdobionego oblubieńca i jak oblubienicę ozdobioną swoimi klejnotami.
4.CYLKOWSzczerze się raduję w Wiekuistym, cieszy się dusza moja Bogiem moim, bo oblókł mnie w szaty zwycięstwa, a płaszczem szczęścia przyodział mnie, jako oblubieńca, który się przybiera w strój wspaniały, i jako oblubienicę, która kładzie klejnoty swoje.
5.TYSIĄCL.WYD5Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
6.BRYTYJKABardzo się będę radował z Pana, weselić się będzie moja dusza z mojego Boga, gdyż oblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który wkłada zawój jak kapłan, i jak oblubienicę, która zdobi się we własne klejnoty.
7.POZNAŃSKAW Jahwe upajać się będę radością, dusza moja weselić się będzie w mym Bogu, bo przyoblókł mnie w szaty zbawienia, przyodział mnie w płaszcz sprawiedliwości jak oblubieńca zdobnego w diadem, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty.
8.WARSZ.PRASKARaduję się tedy w Panu, cieszy się w moim Bogu ma dusza, bo przyodział mnie w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości. Jestem jak oblubienica w pięknym wieńcu na głowie, jak dopiero co poślubiona przybrana w klejnoty.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Szczerze się raduję w WIEKUISTYM; moja dusza cieszy się moim Bogiem, bo oblókł mnie w szaty zbawienia oraz przyodział mnie płaszczem sprawiedliwości jak oblubieńca, który się przebiera we wspaniały strój i jako oblubienicę, która wkłada swoje klejnoty.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITO, wielka będzie moja radość w PANU, moja dusza będzie się cieszyć moim Bogiem, ponieważ odział mnie w szaty zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości, jak pana młodego, który niczym kapłan wkłada sobie zawój, i jak pannę młodą, która zdobi się w swoje klejnoty.