« Iza 61:7 Księga Izajasza 61:8 Iza 61:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo Ja Pan, który miłuję sąd a mam w nienawiści łupiestwo w całopaleniu: a dam dzieło ich w prawdzie, i przymierze wieczne im postanowię.
2.GDAŃSKA.1881Ja Pan miłuję sąd, a mam w nienawiści łupiestwo przy całopaleniu; przetoż sprawię, aby uczynki ich działy się w prawdzie, a przymierze wieczne postanowię z nimi.
3.GDAŃSKA.2017Ja bowiem, PAN, miłuję sąd i nienawidzę grabieży dla całopalenia; dlatego sprawię, by wykonali swoje dzieła w prawdzie i zawrę z nimi wieczne przymierze.
4.CYLKOWBo Ja Wiekuisty miłuję prawo, nienawidzę zdzierstwa i krzywdy; i tak oddam im nagrodę ich wiernie, a przymierze wieczne zawrę z nimi.
5.TYSIĄCL.WYD5Albowiem Ja, Pan, miłuję praworządność, nienawidzę grabieży i bezprawia, dam im uczciwą zapłatę i zawrę z nimi wieczyste przymierze.
6.BRYTYJKABo Ja, Pan, który miłuję prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze.
7.POZNAŃSKAJa bowiem, Jahwe, miłuję prawość, a nienawidzę łupiestwa i krzywdy. Wiernie im oddam nagrodę i zawrę z nimi wieczyste Przymierze!
8.WARSZ.PRASKABo Ja, Pan, kocham to, co prawe, a nienawidzę grabieży i zbrodni. Przekażę im zapłatę sprawiedliwą i zawrę z nimi wieczne przymierze.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo Ja, WIEKUISTY, miłuję sprawiedliwość, a nienawidzę zdzierstwa i krzywdy; więc wiernie oddam im ich nagrodę oraz zawrę z nimi wieczne przymierze.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJa, PAN, kocham prawo, nienawidzę rabunku i krzywdy, dlatego wyznaczę im słuszną odpłatę i zawrę z nimi wieczne przymierze.