« Łuk 19:16 Ewangelia Łukasza 19:17 Łuk 19:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I rzekł mu: Dobrze dobry sługo, iżeś w male wierny był, miej władzą nad dziesiącią miast.
2.WUJEK.1923I rzekł mu: Dobrze, sługo dobry! iżeś był na małe wiernym, będziesz miał władzą nad dziesiącią miast.
3.RAKOW.NTI rzekł mu: Dobrze dobry sługo, iżeś w namniejszym wiernym był, bądź mający zwierzchność nad dziesiącią miast.
4.GDAŃSKA.1881I rzekł mu: Dobrze, sługo dobry! iżeś był nad małem wiernym, miejże władzę nad dziesięcioma miastami.
5.GDAŃSKA.2017I powiedział do niego: Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, sprawuj władzę nad dziesięcioma miastami.
6.SZCZEPAŃSKII rzekł do niego: Dobrze, prawy sługo! Ponieważ byłeś wierny w <bardzo> małem, bądź rządcą nad dziesięciu miastami.
7.BIESZK.ŁUK.1931Cześć tobie, sługo dzielny! odpowiedział mu pan. Iżeś był wierny w małej rzeczy – zarządzaj dziesięciu miastami.
8.GRZYM1936A on mu rzecze: Dobrze, sługo uczciwy, iżeś był wierny na małem, nad dziesięciu miastami będziesz sprawował władzę.
9.DĄBR.WUL.1973I rzekł mu: Dobrze, sługo dobry, żeś w małym był wierny, będziesz miał władzę nad dziesięciu miastami.
10.DĄBR.GR.1961I rzekł mu: Dobrze, sługo dobry, żeś w małym był wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami.
11.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział mu: Dobrze, sługo dobry; ponieważ w drobnej rzeczy okazałeś się wierny, sprawuj władzę nad dziesięciu miastami.
12.BRYTYJKAI rzekł do niego: To dobrze, sługo dobry, przeto iż w małym byłeś wierny, obejmij władzę nad dziesięciu miastami.
13.POZNAŃSKAPowiedział mu: Dobrze, sługo dobry, ponieważ byłeś wierny w małym, zarządzaj dziesięcioma miastami. -
14.WARSZ.PRASKAA on rzekł do niego: Dobrze, sługo sumienny! Ponieważ byłeś wierny w rzeczach małych, będziesz miał władzę nad dziesięcioma miastami.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem mu powiedział: Dobrze sługo pożyteczny; ponieważ byłeś godny zaufania w najmniejszym, zostań zwierzchnikiem nad dziesięcioma miastami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŚwietnie, dobry sługo - odpowiedział pan - ponieważ okazałeś się wierny w tak małej sprawie, powierzam ci władzę nad dziesięcioma miastami.
17.TOR.NOWE.PRZ.I powiedział mu: Dobrze, sługo dobry! Dlatego, że stałeś się wierny w najmniejszym, miej władzę nad dziesięcioma miastami.