« Psal 102:19 Księga Psalmów 102:20 Psal 102:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:21) by usłyszał stękanie spiętych, by rozwiązał syny zagubionych {albo zabitych, albo zginęłych},
2.PS.PUŁAWSKI(101:21) by usłyszał wzdychanie spiętych, by rozwiązał syny zagubionych,
3.WUJEK.1923(102:21) Aby wysłuchał wzdychania więźniów; aby rozwiązał syny pomordowanych;
4.GDAŃSKA.1881(102:21) Aby wysłuchał wzdychania więźniów, i rozwiązał na śmierć skazanych;
5.GDAŃSKA.2017Aby wysłuchać jęku więźniów i uwolnić skazanych na śmierć;
6.GÖTZE.1937(102:21) Aby usłyszeć wzdychania uwięzionych i aby uwolnić na śmierć skazanych;
7.CYLKOW(102:21) By wysłuchać westchnienie jeńca, by wyswobodzić skazanych na śmierć.
8.KRUSZYŃSKI(102:21) Aby wysłuchał skargi więźniów - uwolnił na śmierć skazanych.
9.ASZKENAZY (102:21) By wysłuchać jęku uwięzionego, by rozerwać pęta synów uśmiercenia.
10.SZERUDA(102:21) aby wysłuchać wzdychania więźniów i uwolnić skazanych na śmierć.
11.TYSIĄCL.WYD1(101:21) aby usłyszeć jęki pojmanych, aby na śmierć skazanych uwolnić,
12.TYSIĄCL.WYD5(102:21) aby usłyszeć jęki pojmanych, aby skazanych na śmierć uwolnić,
13.BRYTYJKA(102:21) Aby wysłuchać jęku więźniówI uwolnić skazanych na śmierć,
14.POZNAŃSKA(102:21) aby wysłuchać jęku uwięzionych, aby uwolnić skazanych na śmierć.
15.WARSZ.PRASKA(102:21) I wysłucha narzekań wszystkich uwięzionych, ocali wszystkich już na śmierć skazanych,
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:21) by wysłuchać westchnienia jeńca i wyswobodzić na śmierć skazanych.
17.EIB.BIBLIA.2016(102:21) By wysłuchać jęku uwięzionych I uwolnić skazanych na śmierć,