« Psal 102:23 Księga Psalmów 102:24 Psal 102:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:25) Nie otzywaj mię w pośrzod dniow mych, ot pokolenia aż do pokolenia lata twoja.
2.PS.PUŁAWSKI(101:25) Nie odzywaj mie pośrzod dniow mych, w pokolenie i w pokolenie lata twoja.
3.WUJEK.1923(102:25) Nie bierz mię w połowicy dni moich: lata twoje od wieku do wieku.
4.GDAŃSKA.1881(102:25) Ażem rzekł; Boże mój! nie bierz mię w połowie dni moich; od narodu bowiem aż do narodu trwają lata twoje.
5.GDAŃSKA.2017Powiedziałem: Mój Boże, nie zabieraj mnie w połowie moich dni; twoje lata bowiem trwają z pokolenia na pokolenie.
6.GÖTZE.1937(102:25) Mówię: "Boże mój! Nie zabieraj mnie w połowie dni moich, lata Twoje od pokolenia do pokolenia!"
7.CYLKOW(102:25) Wołam: Panie mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, wszak od wieku do wieku lata Twoje.
8.KRUSZYŃSKI(102:25) Rzekłem: Boże mój! nie bierz mnie w południe dni moich - od pokolenia do pokolenia lata Twoje.
9.ASZKENAZY (102:25) Mówię: Wszechmocny Boże mój, nie wynoś mię w połowie dni moich, w pokolenie pokoleń lata Twe.
10.SZERUDA(102:25) Rzekłem: Boże mój! nie zabieraj mnie w połowie dni moich, wszak lata Twoje trwają z pokolenia w pokolenie.
11.TYSIĄCL.WYD1(101:25) Powiadam: Boże mój, w połowie moich dni mnie nie zabieraj: Twe lata trwają poprzez wszystkie pokolenia.
12.TYSIĄCL.WYD5(102:25) Mówię: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie moich dni; Twoje lata trwają z pokolenia na pokolenie.
13.BRYTYJKA(102:25) Rzekłem: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie dni moich, Wszak lata twoje trwają z pokolenia w pokolenie.
14.POZNAŃSKA(102:25) Rzekłem: Boże mój! Nie zabieraj mnie w połowie dni moich, gdy Twoje lata trwają w pokolenia.
15.WARSZ.PRASKA(102:25) Dlatego mówię: Boże mój, nie zabieraj mnie ze środka mego życia, Ty, którego lata idą z pokolenia w pokolenie.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:25) zatem wołam: Boże mój, nie zabieraj mnie w połowie moich dni, przecież od wieku do wieków są Twoje lata.
17.EIB.BIBLIA.2016(102:25) Poprosiłem: Boże mój, Nie zabieraj mnie w połowie moich dni, Skoro Ty istniejesz poprzez pokolenia.