« Psal 102:4 Księga Psalmów 102:5 Psal 102:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(101:6) Od głosa stękania mego przylnęła jest kość moja mięsu memu.
2.PS.PUŁAWSKI(101:6) Od głosa stękania mego przylnęła są usta moja ku mięsu memu.
3.WUJEK.1923(102:6) Dla głosu wzdychania mojego przyschły kości moje do ciała mego.
4.GDAŃSKA.1881(102:6) Od głosu wzdychania mego przylgnęły kości moje do ciała mego.
5.GDAŃSKA.2017Od głosu mego wołania moje kości przylgnęły mi do ciała.
6.GÖTZE.1937(102:6) Od głośnego wzdychania mego przylgnęły kości moje do ciała mego.
7.CYLKOW(102:6) Od głosu jęku mojego, przylgło do kości mojéj ciało moje.
8.KRUSZYŃSKI(102:6) Od głosu narzekania mego, przylgnęły kości me do ciała mego.
9.ASZKENAZY (102:6) Od głosu wzdychania mojego przylgnęła kość ma do mej skóry.
10.SZERUDA(102:6) Kość przyschnęla mi do ciała od głośnego wzdychania mego.
11.TYSIĄCL.WYD1(101:6) Z powodu gwałtownych mych jęków moje kości przywarły do skóry.
12.TYSIĄCL.WYD5(102:6) Od głośnego mego jęku przywarły mi kości do skóry.
13.BRYTYJKA(102:6) Od głośnej skargi mojejKości przyschły mi do ciała.
14.POZNAŃSKA(102:6) od głośnych moich jęków skóra przylgnęła mi do kości.
15.WARSZ.PRASKA(102:6) Od jęków i ciągłego wołania moja skóra przylgnęła do kości.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(102:6) Od głosu mojego jęku przylgnęło me ciało do mej kości.
17.EIB.BIBLIA.2016(102:6) Wzdycham głośno, Kości przyschły mi do ciała.