« DzA 13:40 Dzieje Apostolskie 13:41 DzA 13:42 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Baczcie zuchwali, a dziwujcie się, a zniknicie, iż sprawę ja sprawuję we dni wasze, której nie uwierzycie, jeśliby kto powiedał wam.
2.WUJEK.1923Obaczcie, wzgardziciele! i dziwujcie się, a zgińcie; bo Ja sprawuję sprawę za dni waszych, sprawę, któréj nie uwierzycie, gdyby wam kto opowiadał.
3.RAKOW.NTObaczcie wy wzgardziciele, i zadziwujcie się, i zniszczejcie; Iż uczynek ja sprawuję za dni waszych, uczynek któremu nie uwierzycie, gdyby kto wyłożył wam.
4.GDAŃSKA.1881Obaczcie wy wzgardziciele i dziwujcie się, a wniwecz się obróćcie; bo ja sprawuję sprawę za dni waszych, sprawę, której nie wierzycie, choćby wam kto o niej powiadał.
5.GDAŃSKA.2017Patrzcie, szydercy, dziwcie się i przepadnijcie, bo ja za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, choćby wam ktoś o nim opowiedział.
6.JACZEWSKIPatrzcie wzgardziciele i podziwiajcie. Zginiecie, bo nie uwierzycie, gdy wam opowiadać będą o sprawach, których ja za dni waszych dokonam".
7.SZCZEPAŃSKI»...Patrzcie szydercy... zdumiewajcie się i gińcie z podziwu, bo za dni waszych dokonywam dzieła, dzieła, któremu pewno nie uwierzycie, choćby wam je kto wyłożył.
8.DĄBR.WUL.1973Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i wniwecz się obróćcie, bo za dni waszych dokonywam dzieła, któremu nie uwierzycie, gdyby wam kto opowiadał.
9.TYSIĄCL.WYD5Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i odejdźcie, bo za dni waszych dokonuję dzieła, dzieła, któremu byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś o nim mówił.
10.BRYTYJKAPatrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, Bo dokonuję dzieła za dni waszych, Dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, Gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie.
11.POZNAŃSKA»Wy, którzy pogardzacie, spójrzcie, podziwiajcie i przepadnijcie, bo ja dokonuję dzieła za dni waszych, takiego dzieła, w które byście nie uwierzyli, gdyby wam ktoś opowiadał«".
12.WARSZ.PRASKAPrzypatrzcie się wy, szydercy; niech was ogarnie zdumienie, a potem odejdźcie! Dokonuje się bowiem na waszych oczach dzieło, w którego rzeczywistość nie uwierzylibyście, gdyby wam ktoś o nim mówił.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zobaczcie wy, wzgardziciele oraz zadziwcie się i zostańcie zgładzeni; gdyż Ja, w waszych dniach tworzę dzieło; sprawę, której nie uwierzycie, choćby wam ktoś szczegółowo opowiadał.
14.EIB.BIBLIA.2016Spójrzcie, szydercy, podziwiajcie i gińcie, bo za waszych dni dokonuję dzieła, dzieła, któremu nie dalibyście wiary, nawet gdyby wam ktoś o nim opowiedział.
15.TOR.NOWE.PRZ.Zobaczcie, szydercy, zdziwcie się i zgińcie; gdyż Ja czynię za waszych dni dzieło, w które nie uwierzycie, jeśli ktoś będzie wam je opowiadał.