« DzA 13:6 Dzieje Apostolskie 13:7 DzA 13:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który był z starostą Sergiem Pawłem z mężem rozumnym. Ten przyzwawszy Barnabę i Saula, szukał słuchać słowa Bożego.
2.WUJEK.1923Który był przy staroście Sergiuszu Pawle, człowieku mądrym. Ten przyzwawszy Barnabasza i Szawła, żądał słuchać słowa Bożego.
3.RAKOW.NTKtóry był z Starostą Sergiuszem Pawłem mężem rostropnym. Ten przyzwawszy Barnabasza i Saula, domagał się słuchać onej mowy Bożej.
4.GDAŃSKA.1881Który był przy zacnym staroście, Sergijuszu Pawle, mężu roztropnym. Ten przyzwawszy Barnabasza i Saula, pragnął słuchać słowa Bożego.
5.GDAŃSKA.2017Który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. On to, wezwawszy Barnabę i Saula, pragnął słuchać słowa Bożego.
6.JACZEWSKITrzymał się on boku prokonsula Sergiusza Pawła, męża roztropnego, który przyzwawszy do siebie Barnabę i Szawła, pragnął słuchać słowa Bożego.
7.SZCZEPAŃSKIktóry był przy wielkorządcy Sergiuszu Pawle, mężu rozumnym. Ten, wezwawszy Barnabę i Pawła, pragnął posłuchać słowa Bożego.
8.DĄBR.WUL.1973który był przy wielkorządcy Sergiuszu Pawle, mężu roztropnym. Ten przywoławszy Barnabę i Szawła pragnął posłuchać słowa Bożego.
9.TYSIĄCL.WYD5który należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka roztropnego. Ten, wezwawszy Barnabę i Szawła, chciał słuchać słowa Bożego.
10.BRYTYJKAktóry należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka rozumnego. Ten, przywoławszy Barnabę i Saula, pragnął posłuchać Słowa Bożego.
11.POZNAŃSKAktóry należał do otoczenia prokonsula Sergiusza Paulusa, człowieka mądrego. Wezwał on Barnabę i Szawła, bo pragnął posłuchać słowa Bożego.
12.WARSZ.PRASKAktóry należał do najbliższego otoczenia prokonsula Sergiusza Pawła, człowieka słynącego z roztropności. Wezwał on do siebie Barnabę i Szawła, gdyż chciał posłuchać głoszonego przez nich słowa Bożego.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A był on razem z rozumnym mężem prokonsulem Sergiuszem Pawłem. Ten przywołał Barnabasza i Saula oraz pragnął usłyszeć słowo Boga.
14.EIB.BIBLIA.2016Przebywał on u prokonsula Sergiusza Pawła, dość rozumnego człowieka, który zaprosił do siebie Barnabę i Saula, gdyż pragnął posłuchać Słowa Bożego.
15.TOR.NOWE.PRZ.Który był przy prokonsulu Sergiuszu Pawle, mężu roztropnym. Ten wezwał do siebie Barnabę i Saula, pragnąc usłyszeć Słowo Boże.