« Jan 18:40 Ewangelia Jana 19:1 Jan 19:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tedy przeto wziął Piłat Jesusa, i ubiczował.
2.WUJEK.1923W ten czas tedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował.
3.RAKOW.NTNa on czas tedy wziął Piłat Jezusa, i ubiczował.
4.GDAŃSKA.1881Tedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował go.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Piłat wziął Jezusa i ubiczował go.
6.SZCZEPAŃSKIWtedy więc Piłat wziął Jezusa i kazał ubiczować.
7.GRZYM1936Wtedy Piłat zabrał Jezusa i ubiczował.
8.DĄBR.WUL.1973Wówczas Piłat zatrzymał Jezusa i ubiczował.
9.TYSIĄCL.WYD5Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować.
10.BRYTYJKAWówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować.
11.POZNAŃSKAWtedy Piłat kazał zabrać Jezusa i ubiczować.
12.WARSZ.PRASKAWówczas Piłat kazał wziąć Jezusa i ubiczować Go.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wtedy Piłat zabrał Jezusa i wybiczował.
14.EIB.BIBLIA.2016Wówczas Piłat kazał odprowadzić Jezusa i ubiczować.
15.TOR.NOWE.PRZ.Wówczas więc wziął Piłat Jezusa i kazał Go wychłostać.