« Jan 19:1 Ewangelia Jana 19:2 Jan 19:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A drabi uplotszy wieniec z ciernia włożyli na jego głowę, i w płaszcz szarłatowy oblekli ji.
2.WUJEK.1923A żołnierze uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na głowę jego i szatą szarłatową odziali go.
3.RAKOW.NTA Żołnierze uplótszy koronę z ciernia, włożyli na jego głowę, i szatą purpurową przyodziali go.
4.GDAŃSKA.1881A żołnierze uplótłszy koronę z cierni, włożyli na głowę jego i płaszczem szarłatowym przyodziali go,
5.GDAŃSKA.2017A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli mu ją na głowę i ubrali go w purpurowy płaszcz.
6.SZCZEPAŃSKIA żołnierze spletli koronę z cierni, i włożyli na głowę Jego, i przyodziali Go w płaszcz purpurowy,
7.GRZYM1936A żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu na głowę i w płaszcz szkarłatny go przyodziali,
8.DĄBR.WUL.1973A żołnierze uplótłszy koronę z ciernia włożyli na głowę jego i szatą szkarłatną przyodziali go.
9.TYSIĄCL.WYD5A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym.
10.BRYTYJKAA żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy,
11.POZNAŃSKAŻołnierze upletli koronę z cierni, włożyli Mu na głowę i narzucili na Niego purpurowy płaszcz.
12.WARSZ.PRASKAŻołnierze upletli koronę z cierni i włożyli Mu ją na głowę. Okryli Go również purpurowym płaszczem.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A żołnierze spletli wieniec z cierni i włożyli na jego głowę, przyodziali go purpurowym płaszczem,
14.EIB.BIBLIA.2016A żołnierze upletli koronę z cierni, włożyli Mu na głowę i okryli Go płaszczem z purpury.
15.TOR.NOWE.PRZ.A żołnierze upletli wieniec z ciernia i włożyli na Jego głowę, i okryli Go purpurowym płaszczem,