« Jan 19:20 Ewangelia Jana 19:21 Jan 19:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Mówili przeto Piłatowi Arcyoffiarnicy Judscy: Niepisz Król Judski, ale że on mówił Król jestem Judski.
2.WUJEK.1923Mówili tedy Piłatowi najwyżsi kapłani Żydowscy: Nie pisz król Żydowski; ale, iż on powiadał: Jestem król Żydowski.
3.RAKOW.NTMówili tedy Piłatowi przedniejszy Ofiarownicy Żydowscy: Nie pisz, Król Żydowski; ale iż on powiedał: Król jestem Żydowski.
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli Piłatowi przedniejsi kapłani żydowscy: Nie pisz król żydowski; ale iż on powiadał: Jestem królem żydowskim.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy naczelni kapłani żydowscy powiedzieli do Piłata: Nie pisz: Król Żydów, ale że on mówił: Jestem królem Żydów.
6.SZCZEPAŃSKIToteż przedniejsi kapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: »Król żydowski«, ale: »On powiedział: jestem królem żydowskim«.
7.GRZYM1936Dlatego też najwyżsi kapłani mówili do Piłata: Nie pisz: Król Żydowski, ale iż sam powiedział: Jestem Królem żydowskim.
8.DĄBR.WUL.1973Mówili tedy do Piłata przedniejsi kapłani żydowscy: Nie pisz: król żydowski, ale że on sam mówił: Jestem królem żydowskim.
9.TYSIĄCL.WYD5Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król żydowski, ale że on powiedział: Jestem Królem żydowskim.
10.BRYTYJKAMówili tedy arcykapłani żydowscy Piłatowi: Nie pisz: król żydowski, ale że On powiedział: Jestem królem żydowskim.
11.POZNAŃSKANajwyżsi zaś kapłani żydowscy mówili Piłatowi: - Nie pisz: Król żydowski, ale że powiedział: Jestem królem żydowskim.
12.WARSZ.PRASKAArcykapłani zaś żydowscy mówili do Piłata: Nie pisz: Król żydowski, lecz Ten człowiek mówił, że jest królem żydowskim.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem przedniejsi kapłani Żydów mówili Piłatowi: Nie pisz król Żydów; ale że on powiedział: Jestem królem Żydów.
14.EIB.BIBLIA.2016Arcykapłani żydowscy zwracali się w tej sprawie do Piłata: Nie pisz - prosili - król Żydów, napisz raczej, że to On sam powiedział: Jestem królem Żydów.
15.TOR.NOWE.PRZ.Wtedy powiedzieli Piłatowi arcykapłani żydowscy: Nie pisz: Król Żydów, ale On powiedział: Jestem Królem Żydów.