« Jan 19:33 Ewangelia Jana 19:34 Jan 19:35 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ale jeden z drabów kopiją jego bok przebódł, i wnet wyszła krew i woda.
2.WUJEK.1923Ale jeden z żołnierzów włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wyszła krew i woda.
3.RAKOW.NTAle jeden z Żołnierzów oszczepem przebódł jego bok, a wnet wyszła krew i woda.
4.GDAŃSKA.1881Lecz jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a zarazem wyszła krew i woda.
5.GDAŃSKA.2017Lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
6.SZCZEPAŃSKIale jeden z żołnierzy otworzył włócznią bok Jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
7.GRZYM1936tylko jeden z żołnierzy bok mu otwarł włócznią i odrazu wypłynęła krew i woda.
8.DĄBR.WUL.1973ale jeden z żołnierzy włócznią otworzył bok jego, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
9.TYSIĄCL.WYD5tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda.
10.BRYTYJKAlecz jeden z żołnierzy włócznią przebił bok jego i zaraz wyszła krew i woda.
11.POZNAŃSKAlecz jeden z żołnierzy przebił Mu bok włócznią. I zaraz wypłynęła krew i woda.
12.WARSZ.PRASKAa tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, z którego natychmiast wypłynęła krew i woda.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok, więc zaraz wyszła krew i woda.
14.EIB.BIBLIA.2016za to jeden z żołnierzy przebił włócznią Jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda.
15.TOR.NOWE.PRZ.Lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił Jego bok i zaraz wypłynęła krew i woda.