« Psal 69:36 Księga Psalmów 70:1 Psal 70:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(69:1) Boże, na pomoc moję rozumiej, Gospodnie, na pomaganie mnie przyśpiej!
2.PS.PUŁAWSKIPsalm Dawida za to, iże ji zbawił Gospodzin od nieprzyjacielow jego. (69:1) Boże, na pomoc moję przyględaj, Panie, na pomaganie mnie przyśpiej!
3.WUJEK.1923(70:1) Na koniec, Psalm Dawidowi, na pamiątkę, że go Bóg wybawił. (70:2) Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu: Panie, pośpiesz się ku ratunku memu.
4.GDAŃSKA.1881Przedniejszemu śpiewakowi psalm Dawidowy na wspominamie. (70:2) Boże! pospiesz się, abyś mię wyrwał; Panie! pospiesz się, abyś mi dał ratunek.
5.GDAŃSKA.2017Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida dla przypomnienia. Boże, racz mnie ocalić; PANIE, pospiesz mi na pomoc.
6.GÖTZE.1937(70:1) PRZEWODNIKOWI chóru. Dawida. Ku rozpamiętywaniu. (70:2) Pośpiesz, Boże, by mnie wybawić; Panie, ku mej pomocy.
7.CYLKOW(70:1) Przewodnikowi chóru. Od Dawida, na pamiątkę. (70:2) Panie, aby ocalić mnie, Boże, na pomoc mi spiesz.
8.KRUSZYŃSKI(70:1) Przełożonemu chóru. (Psalm) Dawida na przypomnienie. (70:2) Boże, pospiesz się, abyś mnie wyrwał; Panie - abyś mi dał ratunek!
9.ASZKENAZY (70:1) Dyrygentowi. Dawida (śpiew) ku wspominaniu. (70:2) Boże, ku memu ocaleniu, Jehowo, spiesz ku mej pomocy!
10.SZERUDA(70:1) Przewodnikowi chóru, Dawidowy, do ofiary pamiątkowej. (70:2) Racz, Boże, mnie wyzwolić; Panie, pospiesz mi z pomocą!
11.TYSIĄCL.WYD1(69:1) Kierownikowi chóru. Dawidowy. Ku wspomnieniu. (69:2) Racz mnie wybawić, o Boże; Panie, pośpiesz mi na pomoc.
12.TYSIĄCL.WYD5(70:1) Kierownikowi chóru. Dawidowy. Ku wspomnieniu. (70:2) Racz mnie wybawić, o Boże; Panie, pośpiesz mi na pomoc!
13.BRYTYJKA(70:1) Przewodnikowi chóru. Dawidowy. Przy ofierze pamiątkowej. (70:2) Racz mnie wyzwolić, Boże, Panie, pośpiesz mi z pomocą!
14.POZNAŃSKA(70:1) [Uwaga] dla kierownika chóru: Psalm Dawida; ku wspomnieniu. (70:2) [Zechciej] mnie, Boże, wybawić, Jahwe, pośpiesz mi na ratunek!
15.WARSZ.PRASKA(70:1) Dla kierującego chórem. Psalm Dawida. Ku wspomnieniu. (70:2) Przybądź tu, o Boże, i uratuj mnie, o Panie, pośpiesz mi z pomocą!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(70:1) Przewodnikowi chóru. Od Dawida, na pamiątkę. (70:2) Boże, spiesz mi na pomoc, by mnie ocalić, WIEKUISTY.
17.EIB.BIBLIA.2016(70:1) Dla prowadzącego chór. Dawidowy. Dla upamiętnienia. (70:2) Przyjdź mi na ratunek, Boże, Pośpiesz z pomocą, PANIE!