« Hiob 19:24 Księga Hioba 19:25 Hiob 19:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wiem bowiem, iż odkupiciel mój żywie, a w dzień ostateczny powstanę z ziemie.
2.GDAŃSKA.1881Aczci ja wiem, iż Odkupiciel mój żyje, a iż w ostateczny dzień nad prochem stanie.
3.GDAŃSKA.2017Wiem bowiem, że mój Odkupiciel żyje i że w ostateczny dzień stanie na ziemi.
4.CYLKOWCo do mnie, wiem, że wybawca mój żyje, i że jako ostatni ponad prochem się wzniesie.
5.KRUSZYŃSKIJa wiem, że mój Odkupiciel żyje, i w ostateczny dzień nad prochem stanie.
6.TYSIĄCL.WYD5Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje i jako ostatni stanie na ziemi.
7.BRYTYJKALecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyjei że jako ostatni nad prochem stanie!
8.POZNAŃSKAJa wiem, że Obrońca mój żyje i jako ostatni nad prochem stanie.
9.WARSZ.PRASKALecz wiem, że mój Wybawca żyje i jako ostatni ukaże się na ziemi.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Co do mnie, wiem, że mój Wybawca żyje, i że nad prochem wzniesie się jako ostatni.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem powstanie.