« Hiob 19:25 Księga Hioba 19:26 Hiob 19:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zaś obleczon będę w skórę moję i w ciele mojem oglądam Boga mego.
2.GDAŃSKA.1881A choć ta skóra moja roztoczona będzie, przecież w ciele mojem oglądam Boga;
3.GDAŃSKA.2017A choć moja skóra się rozłoży, to w swoim ciele ujrzę Boga.
4.CYLKOWŻe następnie, gdy to ciało moje roztoczone będzie, jednak i wolen ciała ujrzę Boga!
5.KRUSZYŃSKITedy ta skóra moja się wyprostuje i w ciele moim będę Boga oglądał.
6.TYSIĄCL.WYD5Potem me szczątki skórą przyodzieje, i ciałem swym Boga zobaczę.
7.BRYTYJKAŻe potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga.
8.POZNAŃSKAPotem skóra moja się wyprostuje i w ciele moim zobaczę Boga.
9.WARSZ.PRASKAPowstawszy posadzi mnie obok siebie i znów w ciele moim będę widział Boga.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A następnie, kiedy ta moja skóra zatoczy koło, jednak jako istota żywa ujrzę Boga.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy na mej skórze już dopełni się zniszczenie, wolny od ciała będę oglądał Boga.