« Hiob 19:3 Księga Hioba 19:4 Hiob 19:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo aczem nie wiedział, zemną będzie niewiadomość moja.
2.GDAŃSKA.1881A niech tak będzie, żem zbłądził; przy mnie zostanie błąd mój.
3.GDAŃSKA.2017A niech tak będzie, że zbłądziłem, błąd zostaje po mojej stronie.
4.CYLKOWA jeślim w istocie zbłądził, to wszak zostaje błąd mój tylko przy mnie ukrytym.
5.KRUSZYŃSKIAle jeślim naprawdę zbłądził, niechaj błąd mój przy mnie pozostanie,
6.TYSIĄCL.WYD5Gdybym naprawdę zbłądził, we mnie by tkwiła nieprawość.
7.BRYTYJKALecz niech tak będzie, że zbłądziłemi uchybienie jest po mojej stronie.
8.POZNAŃSKAJeślibym nawet istotnie zbłądził, mnie dotyczy moja wina.
9.WARSZ.PRASKAGdybym naprawdę zbłądził niechcący, ta niepewność byłaby we mnie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli w istocie zbłądziłem, to mój błąd przy mnie zostanie.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITAle niech będzie - zbłądziłem! Uchybienie po mojej stronie!