« 2Moj 28:9 2 Księga Mojżeszowa 28:10 2Moj 28:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Sześć imion na jednym kamieniu, a sześć drugich na drugim według porządku narodzenia ich.
2.GDAŃSKA.1881Sześć imion ich na jednym kamieniu, a imion sześć drugich na drugim kamieniu, według narodzenia ich.
3.GDAŃSKA.2017Sześć ich imion na jednym kamieniu i sześć pozostałych imion na drugim kamieniu, według kolejności ich narodzenia.
4.CYLKOWSześć z imion ich na kamieniu jednym, a imiona sześciu pozostałych na kamieniu drugim, podług urodzenia ich.
5.KRUSZYŃSKISześć z tych imion na jednym kamieniu i sześć pozostałych imion na kamieniu drugim, według ich urodzenia.
6.MIESESsześć ich imion na kamieniu jednym, [a sześć imion pozostałych na kamieniu drugim wedle rodowodów ich.
7.TYSIĄCL.WYD5Sześć imion na jednym kamieniu, a sześć pozostałych imion na kamieniu drugim, według porządku ich urodzenia.
8.BRYTYJKASześć ich imion na jednym kamieniu, a sześć pozostałych imion na drugim kamieniu, według kolejności ich urodzenia.
9.POZNAŃSKAsześć imion na jednym kamieniu, a sześć pozostałych imion na drugim kamieniu - według kolejności ich urodzenia.
10.WARSZ.PRASKAsześć imion na jednym kamieniu i sześć na drugim, według kolejności ich urodzenia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sześć z ich imion na jednym kamieniu, a imiona sześciu pozostałych na drugim kamieniu, według ich urodzenia.
12.EIB.BIBLIA.2016Sześć imion ma się znaleźć na jednym kamieniu i sześć pozostałych imion na drugim, według starszeństwa.