« 3Moj 3:13 3 Księga Mojżeszowa 3:14 3Moj 3:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wezmą z niéj na pastwę ognia Pańskiego łój, który okrywa brzuch, i który zakrywa wszystko wnętrze:
2.GDAŃSKA.1881I ofiarować będzie z niej ofiarę swoję na ofiarę ognistą Panu, tłustość okrywającą wnętrzności, i wszystkę tłustość, która jest na wnętrznościach.
3.GDAŃSKA.2017I złoży z niej PANU swoją ofiarę na ofiarę ogniową: tłuszcz okrywający wnętrzności i cały tłuszcz na wnętrznościach;
4.CYLKOWI przyniesie z niej ofiarę swą, jako ofiarę ogniową Wiekuistemu: - łój pokrywający trzewa, i wszystek łój, który nad trzewami.
5.KRUSZYŃSKII z tego daru swego ofiaruje, spalając Panu: tłuszcz pokrywający wnętrzności i wszystek tłuszcz, który jest na wnętrznościach:
6.MIESESNastępnie niech przyniesie z niej ofiarę swoją, ofiarę ogniową dla Wiekuistego: tłuszcz okrywający trzewia, oraz wszystek łój, będący przy tych trzewiach,
7.TYSIĄCL.WYD5Potem jako dar spalany dla Pana złoży tłuszcz, który okrywa wnętrzności, oraz cały tłuszcz, który jest nad nimi,
8.BRYTYJKAI złoży z niej swoją ofiarę jako ofiarę ogniową dla Pana; tłuszcz pokrywający wnętrzności i wszystek tłuszcz, który jest przy wnętrznościach,
9.POZNAŃSKANastępnie jako dar spalony na cześć Jahwe złoży z niej tłuszcz okrywający wnętrzności, cały tłuszcz przylegający do nich,
10.WARSZ.PRASKAZ tej ofiary przeznaczy na ofiarę całopalną dla Jahwe: tłuszcz pokrywający wnętrzności i tłuszcz, który jest nad nimi;
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem przyniesie z niej swoją ofiarę, jako ofiarę ogniową WIEKUISTEMU: Łój pokrywający trzewia i cały łój, który jest nad trzewiami;
12.EIB.BIBLIA.2016Z tej ofiary złoży, jako wdzięczny dar dla PANA, tłuszcz pokrywający wnętrzności i cały tłuszcz na otrzewnej,