« 3Moj 3:16 3 Księga Mojżeszowa 3:17 3Moj 4:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Prawem wiecznem w rodzajach waszych, i wszech mieszkaniach waszych: ani krwie, ani łoju koniecznie jeść nie będziecie.
2.GDAŃSKA.1881Prawem wiecznem w narodziech waszych, we wszystkich mieszkaniach waszych, żadnej tłustości i żadnej krwi jeść nie będziecie.
3.GDAŃSKA.2017To jest wieczna ustawa dla waszych pokoleń, we wszystkich waszych mieszkaniach: Nie będziecie jeść żadnego tłuszczu ani żadnej krwi.
4.CYLKOWUstawa to wieczna w pokoleniach waszych, we wszystkich siedzibach waszych: żadnego łoju i żadnej krwi jeść nie będziecie!"
5.KRUSZYŃSKIJest to prawo wieczne dla waszych pokoleń na każdem miejscu waszego zamieszkania: nie będziecie spożywali wszelkiego tłuszczu, oraz wszelkiej krwi.
6.MIESESUstawa to wieczysta dla pokoleń waszych we wszystkich siedzibach waszych: łoju żadnego, ani żadnej krwi nie spożywajcie”.
7.TYSIĄCL.WYD5To jest ustawa wieczysta na wszystkie czasy i na wszystkie pokolenia, we wszystkich waszych siedzibach. Ani tłuszczu, ani krwi spożywać nie będziecie!
8.BRYTYJKAUstawą wieczystą dla pokoleń waszych, we wszystkich siedzibach waszych będzie to, że żadnego tłuszczu i żadnej krwi spożywać nie będziecie.
9.POZNAŃSKAOto wieczyste prawo dla waszych pokoleń, gdziekolwiek osiądziecie: Nie wolno wam spożywać ani tłuszczu, ani krwi!
10.WARSZ.PRASKATłuszcz wszystek będzie dla Pana. Jest to prawo odwieczne dla wszystkich pokoleń i na każdym miejscu, gdzie tylko zamieszkacie. Sami nigdy nie będziecie spożywać ani tłuszczu, ani krwi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To ma być wieczną ustawą w waszych pokoleniach i we wszystkich waszych siedzibach; nie będziecie jeść żadnego łoju ani żadnej krwi.
12.EIB.BIBLIA.2016Oto ustawa wieczysta dla wszystkich waszych pokoleń we wszystkich waszych siedzibach: Nie będziecie spożywać żadnego tłuszczu ani żadnej krwi.