« 3Moj 3:2 3 Księga Mojżeszowa 3:3 3Moj 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będą ofiarować z ofiar zapokojnych, na obiatę Panu łój, który okrywa wnętrze, i cokolwiek jest tłustości wewnątrz:
2.GDAŃSKA.1881Potem ofiarować będzie z ofiary spokojnej paloną ofiarę Panu; tłustość okrywającą wnętrzności, i wszystkę tłustość, która jest na wnętrznościach.
3.GDAŃSKA.2017Potem z ofiary pojednawczej złoży PANU ofiarę ogniową: tłuszcz okrywający wnętrzności i cały tłuszcz, który jest na nich;
4.CYLKOWI przyniesie z ofiary opłatnej, jako ofiarę ogniową Wiekuistemu, - łój pokrywający trzewa, i wszystek łój, który nad trzewami;
5.KRUSZYŃSKIZ ofiar zapokojnych złoży Panu ofiarę przez spalenie ogniem: tłuszcz pokrywający wnętrzności i wszystek tłuszcz, który jest na wnętrznościach;
6.MIESESNastępnie przyniesie z ofiary pokojowej tej – ofiarę ogniową dla Wiekuistego: łój okrywający trzewia, oraz wszystek łój, będący przy tych trzewiach,
7.TYSIĄCL.WYD5Potem złoży z ofiary biesiadnej ofiarę spalaną dla Pana, to jest tłuszcz, który okrywa wnętrzności, i cały tłuszcz, który jest nad nimi,
8.BRYTYJKAA z tej ofiary pojednania złoży jako ofiarę ogniową dla Pana tłuszcz pokrywający wnętrzności i wszystek tłuszcz, który jest przy wnętrznościach,
9.POZNAŃSKAPotem z tej ofiary dziękczynnej spali na cześć Jahwe tłuszcz okrywający wnętrzności, wszystek tłuszcz przylegający do nich
10.WARSZ.PRASKAZ tej ofiary pojednania przeznaczy na ofiarę całopalną dla Jahwe: tłuszcz pokrywający wnętrzności oraz tłuszcz, który jest nad nimi;
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I kapłan przyniesie z opłatnej ofiary, jako ofiarę ogniową WIEKUISTEMU: Łój pokrywający trzewia oraz cały łój, który jest nad trzewiami;
12.EIB.BIBLIA.2016Z tej rzeźnej ofiary pokoju złoży, jako wdzięczny dar dla PANA, tłuszcz okrywający wnętrzności i cały tłuszcz na otrzewnej,