« Eze 41:10 Księga Ezechiela 41:11 Eze 41:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A drzwi boku na modlitwę, drzwi jedne ku drodze północnéj, a drzwi jedne ku drodze południowéj, a szerokość miejsca na modlitwę pięć łokci wokoło.
2.GDAŃSKA.1881A drzwi do komór były ku placowi onemu próżnemu, i były drzwi jedne ku drodze północnej, a drugie ku drodze południowej, a szerokość onego próżnego placu była na pięć łokci zewsząd w około.
3.GDAŃSKA.2017A drzwi bocznych komór wychodziły na wolną przestrzeń, jedne drzwi na północ, a drugie na południe. Szerokość tej wolnej przestrzeni wynosiła pięć łokci wszędzie dokoła.
4.CYLKOWDrzwi zaś komnat bocznych wychodziły na plac wolny: jedne drzwi w kierunku ku północy, a drugie drzwi ku południowi, szerokość zaś placu wolnego wynosiła pięć łokci wokoło.
5.TYSIĄCL.WYD5Bramy przybudówki wychodziły na wolną przestrzeń, jedna brama na północ, druga brama na południe, a szerokość wolnego miejsca wynosiła pięć łokci dokoła.
6.BRYTYJKADrzwi przybudówki wychodziły na tę wolną przestrzeń, jedne drzwi na północ, a drugie drzwi na południe. Szerokość tej wolnej przestrzeni wynosiła dokoła pięć łokci.
7.POZNAŃSKADrzwi pomieszczeń bocznych wychodziły na wolną przestrzeń. Jedne drzwi były zwrócone w kierunku północy, a drugie drzwi ku południowi. Szerokość miejsca wolnej przestrzeni wynosiła pięć łokci wszędzie dokoła [Świątyni].
8.WARSZ.PRASKAWejścia do cel znajdowały się od strony tej wolnej przestrzeni, przy czym jedno wejście było od strony północnej, drugie zaś od strony południowej. Szerokość pasa wolnej przestrzeni miała pięć łokci wszędzie dokoła Świątyni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Drzwi bocznych komnat wychodziły na wolny plac; jedne drzwi w kierunku północy, a drugie drzwi na południe; zaś szerokość wolnego placu wynosiła wokoło pięć łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNa tę wolną przestrzeń prowadziły dwa wyjścia z bocznych komór - jedno po stronie północnej, a drugie po południowej. Szerokość muru okalającego wolną przestrzeń wynosiła pięć łokci na całej jego długości.