« Eze 41:20 Księga Ezechiela 41:21 Eze 41:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Próg na cztery granie, a oblicze świątynie wejrzenie przeciwko wejrzeniu.
2.GDAŃSKA.1881Podwoje kościelne były na cztery granie, a kształt świątnicy był jako kształt kościelny.
3.GDAŃSKA.2017Filary świątyni były czworokątne, a wygląd Miejsca Najświętszego był jak wygląd świątyni.
4.CYLKOWGmach miał odrzwia z czworograniastego drzewa, przed świątynią zaś było coś jako wejrzenie
5.TYSIĄCL.WYD5Główna budowla miała czworokątny słup przy drzwiach. Przed przybytkiem było, coś co wyglądało jak
6.BRYTYJKAOdrzwia przybytku były czworokątne, a przed Najświętszym było coś, co wyglądało jak
7.POZNAŃSKA[Wejście do] miejsca Świętego miało czworograniaste odrzwia. To, co było widać przed sanktuarium, miało wygląd
8.WARSZ.PRASKAFilary wejścia do miejsca Świętego miały kształt czworokątny. Przed samym przybytkiem widać było
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gmach miał odrzwia z czworograniastego drzewa, a przed Świątynią było coś o wyglądzie
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOdrzwia przybytku były czworokątne, a przed miejscem najświętszym znajdowało się coś, co przypominało