« Eze 41:23 Księga Ezechiela 41:24 Eze 41:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A we dwojgu drzwi z obudwu stron dwoje drzwiczki były, które się społem zwierały; bo dwoje drzwi było z obojéj strony wrót.
2.GDAŃSKA.1881A dwoiste drzwi we wrotach, to jest, dwoiste drzwi obracające się, dwoiste we wrotach jednych i dwoiste we wrotach drugich.
3.GDAŃSKA.2017A drzwi były dwuskrzydłowe, miały dwa skrzydła obrotowe; dwa skrzydła miały jedne drzwi i dwa miały drugie.
4.CYLKOWPodwójne też drzwi miał każdy podwój, po dwa obracające się skrzydła - dwa podwój jeden, dwa téż skrzydła drugi.
5.TYSIĄCL.WYD5miało dwoje drzwi; drzwi miały po dwa skrzydła ruchome: dwa skrzydła - jedne drzwi i dwa skrzydła - drugie drzwi.
6.BRYTYJKAKażde skrzydło miało dwie obrotowe płyty; dwie obrotowe płyty miało jedno skrzydło drzwi, a dwie obrotowe płyty miało drugie skrzydło.
7.POZNAŃSKAmiało podwójne drzwi. Drzwi miały dwa skrzydła ruchome. Dwa skrzydła jedne drzwi, dwa skrzydła drugie.
8.WARSZ.PRASKAJedne i drugie drzwi składały się z dwu ruchomych skrzydeł.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także dwie części miało każde skrzydło, po dwie obracające się części; jedno skrzydło dwie oraz drugie dwie części.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDrzwi te z kolei składały się z podwójnych drzwi obrotowych. Jedne i drugie drzwi zbudowane były w ten sam sposób.