« Eze 41:24 Księga Ezechiela 41:25 Eze 41:26 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A były wybite na samych drzwiach kościelnych Cherubim i rycie palm, jako i na ścianach téż były wyrażone, przeto i mięższe były drzewa na czele przysionku zewnątrz.
2.GDAŃSKA.1881A uczyniono na nich, to jest na tych drzwiach kościelnych, Cherubiny i palmy, tak jako je było uczyniono na ścianach; belki także drewniane były przed przedsionkiem z dworu.
3.GDAŃSKA.2017A wykonano na nich, na tych drzwiach świątyni, cherubiny i palmy, tak jak wykonano je na ścianach; były także drewniane belki nad przedsionkiem na zewnątrz.
4.CYLKOWI poczynione były na nich, na drzwiach gmachu, cheruby i palmy, jako poczynione były na ścianach, gzems téż nadprożny z drzewa przed przysionkiem z zewnątrz.
5.TYSIĄCL.WYD5A na nich, na drzwiach głównej budowli, wyobrażone były cheruby i palmy; wykonane tak jak na ścianach, a okap z drewna był przed salą na zewnątrz,
6.BRYTYJKANa drzwiach przybytku były wyrzeźbione cheruby i palmy takie, jakie były wyrzeźbione na ścianach; z zewnątrz nad przedsionkiem był drewniany daszek.
7.POZNAŃSKANa skrzydłach drzwi do miejsca Świętego były wykonane cheruby i palmy podobnie, jak były zrobione na ścianach. Na fasadzie z zewnątrz przedsionka był daszek z drzewa.
8.WARSZ.PRASKADrzwi do Świętego Świętych były pokryte rzeźbami cherubów i palm, takimi jak te wykonane na ścianach. Fronton całego pomieszczenia pokrywał na zewnątrz daszek z drzewa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Na drzwiach gmachu były na nich zrobione cheruby i palmy, takie jak były zrobione na ścianach. Przed przybudówką, z zewnątrz, był także nadprożny gzyms z drewna.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie jak na ścianach wyrzeźbione na nich były cheruby oraz palmy. A do ściany przedsionka na zewnątrz przytwierdzony był drewniany daszek.