« Eze 41:2 Księga Ezechiela 41:3 Eze 41:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wszedłszy wewnątrz wymierzył na czele bramy dwa łokcie, a bramy na sześć łokci, a szerokość bramy siedm łokci.
2.GDAŃSKA.1881A wszedłszy wewnątrz wymierzył podwoje na dwa łokcie, a drzwi na sześć łokci, a szerokość drzwi na siedm łokci.
3.GDAŃSKA.2017Następnie wszedł do wnętrza i zmierzył filary przy wejściu – dwa łokcie, drzwi – sześć łokci, a szerokość drzwi – siedem łokci.
4.CYLKOWPoczem wszedł do wnętrza i rozmierzył pilastry wejścia na dwa łokcie, a samo wejście na sześć łokci, szerokość zaś wejścia na siedm łokci.
5.TYSIĄCL.WYD5Potem wszedł do wnętrza i zmierzył filar przy wejściu: dwa łokcie, oraz szerokość wejścia: sześć łokci, i boczne ściany wejścia: siedem łokci z jednej i z drugiej strony.
6.BRYTYJKAPotem wszedł do wnętrza i zmierzył filar u wejścia: dwa łokcie, i szerokość wejścia sześć łokci – i boczne ściany wejścia: siedem łokci z jednej i siedem łokci z drugiej strony.
7.POZNAŃSKA[Następnie] poszedł w głąb [miejsca Świętego], zmierzył filary wejścia: miały po dwa łokcie. Wejście miało sześć łokci. Boczne ściany wejścia miały [po] siedem łokci.
8.WARSZ.PRASKANastępnie przesunął się nieco do przodu i pomierzył filary wejściowe – miały po dwa łokcie, oraz wejście: sześć łokci, zaś długość – dwa.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wszedł do wnętrza oraz zmierzył pilastry wejścia – dwa łokcie; a samo wejście – sześć łokci, natomiast szerokość wejścia siedem łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie wszedł do wnętrza i zmierzył pilaster u wejścia - miał dwa łokcie. Wejście mierzyło sześć łokci, a szerokość po bokach wejścia po siedem łokci.