« Eze 41:4 Księga Ezechiela 41:5 Eze 41:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I wymierzył ścianę domu sześć łokci, a szerokość boku cztery łokcie zewsząd około domu.
2.GDAŃSKA.1881Wymierzył też mur domu na sześć łokci, a szerokość komory na cztery łokcie wszędy około domu.
3.GDAŃSKA.2017Potem zmierzył mur domu – sześć łokci, a szerokość każdej bocznej komory – cztery łokcie wokół całego domu.
4.CYLKOWI rozmierzył mur przybytku na sześć łokci, a szerokość skrzydła bocznego na cztery łokcie dokoła przybytku zewsząd.
5.TYSIĄCL.WYD5I zmierzył mur świątyni: sześć łokci, i szerokość przybudówki: cztery łokcie wokół świątyni.
6.BRYTYJKAPotem zmierzył ścianę świątyni; miała ona sześć łokci grubości, a szerokość przybudówki dokoła świątyni miała cztery łokcie.
7.POZNAŃSKAZmierzył mur Świątyni; miał sześć łokci. Szerokość zaś [części] bocznej wynosiła cztery łokcie wokół całej Świątyni.
8.WARSZ.PRASKANastępnie zmierzył mur Świątyni. Liczył sześć łokci; szerokość przybudowy wynosiła cztery łokcie wokół całej Świątyni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zmierzył mur Przybytku – sześć łokci, a szerokość skrzydła bocznego, dookoła Przybytku – z wszystkich stron cztery łokcie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDalej zmierzył ścianę świątyni. Jej grubość wynosiła sześć łokci, a szerokość bocznej komory biegnącej dokoła świątyni: cztery łokcie.