« Eze 41:5 Księga Ezechiela 41:6 Eze 41:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A boki, bok do boku, dwakroć trzydzieści i trzy, a były wychodzące, któreby wchodziły przez ścianę domu na bokach wokoło, żeby dzierżały a nie dotykały się ściany kościelnéj.
2.GDAŃSKA.1881A te komory, komora nad komorą, były na trzydzieści i na trzy stopy, a schodziły się przy murze domu społem, tak, że się komory wszędy w około trzymały, a nie trzymały się na murze domu.
3.GDAŃSKA.2017Boczne komory znajdowały się na trzech poziomach, jedna nad drugą, w liczbie trzydziestu. Wchodziły one w mur otaczający dom, aby komory na nim się opierały, ale nie opierały się na murze domu.
4.CYLKOWKomnaty zaś boczne, komnata nad komnatą, trzy razy po trzydzieści, a wnęki były w murach przybytku dla onych komnat bocznych dokoła, aby się trzymały, zaś nie trzymały się na samym murze przybytku.
5.TYSIĄCL.WYD5A pomieszczeń bocznych - pomieszczenie nad pomieszczeniem - było trzydzieści w trzech piętrach; a w murze były występy skierowane ku wnętrzu pomieszczeń bocznych, mające służyć jako podpory. W ścianach świątyni nie było bowiem podpór.
6.BRYTYJKABocznych komór, jedna obok drugiej, na trzech piętrach było po trzydzieści. Dokoła ściany świątyni były dobudówki; miały one służyć jako podpory do belek dla bocznych komór, tak że nie było belek wpuszczonych w ścianę świątyni.
7.POZNAŃSKAPomieszczenia boczne stały jedno nad drugim [w liczbie] trzy razy trzydzieści. Wchodziły one w mur, który otaczał budowlę pomieszczeń bocznych, służąc jako podpory. W murze Świątyni nie było podpór.
8.WARSZ.PRASKAW przybudowie znajdowały się małe cele, jedna obok drugiej. Było ich po trzydzieści na każdym z trzech poziomów [pięter]. W murze Świątyni były występy na [belki stropowe] dla poszczególnych cel. Występy owe służyły za podkłady i dlatego w ścianach samej Świątyni nie musiało już być żadnych otworów.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś komnaty boczne to komnata nad komnatą, trzy razy po trzydzieści. W murach Przybytku, dokoła, były wnęki dla owych bocznych komnat, by się trzymały; lecz nie trzymały się tylko na samym murze Przybytku.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBoczne komory zajmowały trzy piętra. Na każdym było ich trzydzieści. Ściana świątyni miała odsadzki, aby wspierać stropy wszystkich komór wokoło, tak by ich belki stropowe nie wchodziły w ścianę samej świątyni.