« Rut 3:10 Księga Rut 3:11 Rut 3:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A tak nie bój się, ale cokolwiek mi rzekniesz, uczynię tobie; bo wie wszystek lud, który mieszka między bramami miasta mego, żeś ty jest cnotliwa niewiasta.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, córko moja, nie bój się; bo wszystko, cokolwiek rzeczesz, uczynię, gdyż wie całe miasto ludu mego, żeś ty niewiasta cnotliwa.
3.GDAŃSKA.2017Teraz więc, moja córko, nie bój się. Uczynię wszystko, co powiedziałaś, gdyż całe miasto mego ludu wie, że jesteś cnotliwą kobietą.
4.CYLKOWPrzeto teraz, córko moja, nie obawiaj się: wszystko cokolwiek mi powiesz uczynię dla ciebie; wie bowiem cały zbór ludu mojego, żeś kobietą dzielną.
5.KRUSZYŃSKIA teraz moja córko nie obawiaj się; wszystko, co powiesz, zrobię dla ciebie; wszyscy bowiem ludzie z miasta wiedzą, że jesteś kobietą cnotliwą.
6.TYSIĄCL.WYD5Nie lękaj się więc, moja córko; wszystko, co powiedziałaś, uczynię dla ciebie, gdyż wie każdy mieszkaniec mego miasta, że jesteś dzielną kobietą.
7.BRYTYJKANie kłopocz się teraz, córko moja, uczynię dla ciebie, cokolwiek sobie życzysz, wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta.
8.POZNAŃSKAA teraz nie bój się, córko moja, uczynię wszystko, o co prosiłaś; wiedzą bowiem wszyscy moi współrodacy, że jesteś dzielną niewiastą.
9.WARSZ.PRASKANie bój się więc teraz niczego, moja córko! Uczynię dla ciebie wszystko, czego tylko zażądasz, bo wszyscy mieszkańcy Betlejem wiedzą, że jesteś dzielną kobietą.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego nie obawiaj się teraz, moja córko, bo uczynię dla ciebie wszystko, co mi powiesz. Gdyż cały zbór mojego ludu wie, że jesteś dzielną kobietą.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz, moja córko, już się nie bój. Zrobię dla ciebie wszystko, co wiąże się z tym, o czym mówisz, szczególnie że w całym mieście uchodzisz za dzielną kobietę.