« Rut 3:12 Księga Rut 3:13 Rut 3:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Odpoczyń téj nocy: a gdy będzie rano, jeźli cię będzie chciał zatrzymać prawem bliskości, dobrze się rzecz stała, a jeźli on nie zechce, ja ciebie bez żadnéj wątpliwości przyjmę, żywie Pan. Śpij aż do zarania.
2.GDAŃSKA.1881Zostańże tu tej nocy. A gdy będzie rano, jeźli cię będzie chciał pojąć prawem bliskości, dobrze, niech pojmie; jeźli cię nie będzie chciał pojąć, ja cię pojmę prawem bliskości; żywie Pan! Śpijże tu aż do poranku.
3.GDAŃSKA.2017Zostań tu przez noc, a rankiem, jeśli zechce cię on wykupić, dobrze, niech wykupi. Lecz jeśli nie zechce cię wykupić, ja cię wykupię, jak żyje PAN! Śpij tu aż do rana.
4.CYLKOWZostańże tej nocy; jeżeli cię zrana okupi, dobrze, niechaj to uczyni; jeżeliby cię wszakże okupić się wzbraniał wtedy żyw Wiekuisty, że ja cię okupię. Śpijże tu do rana.
5.KRUSZYŃSKIPrzebądź przez noc; a rano, jeśli będzie chciał cię wykupić, to dobrze, gdy wykupi; lecz jeśli nie będzie chciał cię wykupić, ja cię wykupię. Niech żyje Bóg? Spoczywaj aż do rana!"
6.TYSIĄCL.WYD5Pozostań tutaj przez noc, a rankiem, jeśli on będzie chciał wypełnić wobec ciebie swój obowiązek jako krewny [twego męża], dobrze będzie, gdy go wypełni, lecz jeśli nie będzie chciał go wypełnić, to na życie Pana, ja go wypełnię względem ciebie. Śpij aż do rana!
7.BRYTYJKAPozostań tu przez noc, a rano, jeżeli on zechce cię wykupić, to dobrze, niech to uczyni; lecz jeżeli nie zechce cię wykupić, to ja cię wykupię, jako żyje Pan! Śpij do rana!
8.POZNAŃSKAZostań tu [przez resztę] nocy, a jutro rano, jeśli zechce cię wykupić, dobrze, niech cię wykupi, ale jeśli nie zechce, to - na żyjącego Jahwe - ja cię wykupię. Śpij tu aż do rana.
9.WARSZ.PRASKAZostań tu przez noc. Zobaczymy rano: jeśli on zechce cię wykupić, niech wykupi, a jeśli nie zechce cię wykupić, to ja cię wykupię, na życie Jahwe! Śpij spokojnie do rana!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zostań tej nocy; jeśli cię z rana odkupi dobrze, nich to uczyni; zaś jeśli będzie się wzbraniał cię odkupić, wtedy jak żywy jest WIEKUISTY ja cię odkupię. Śpij tu do rana.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITZostań tu przez noc, a rano, jeśli się okaże, że on cię wykupi - dobrze, niech to uczyni. Ale jeśli nie zechce cię wykupić, to, jak żyje PAN, ja to zrobię. A teraz śpij do rana.