« Rut 3:14 Księga Rut 3:15 Rut 3:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I znowu: Rozciągnij, pry, płaszcz twój, którym się odziewasz, trzymajże obiema rękoma. Która gdy rozciągnęła i trzymała, namierzył sześć korcy jęczmienia, i włożył na nię: które niosąc weszła do miasta,
2.GDAŃSKA.1881Nadto rzekł: Daj płachtę, którą masz na sobie, a trzymaj ją; a gdy ją trzymała, namierzył jej sześć miarek jęczmienia, i założył na nię, i weszła do miasta.
3.GDAŃSKA.2017I dodał: Daj okrycie, które masz na sobie, i trzymaj je. A gdy trzymała je, odmierzył jej sześć miar jęczmienia i włożył to na nią. Potem poszła do miasta.
4.CYLKOWNadto rzekł: Podaj chustkę, którą masz na sobie, a potrzymaj ją. I potrzymała ją. On zaś odmierzył jej sześć miar jęczmienia i włożył na nią. I udał się do miasta.
5.KRUSZYŃSKII rzekł: "Podaj chustę, jaką masz na sobie i trzymaj ją". I trzymała ją, a on odmierzył sześć miar jęczmienia i włożył na nią; po czym wróciła do miasta.
6.TYSIĄCL.WYD5Powiedział [do niej]: Podaj okrycie, które masz na sobie, i trzymaj je mocno. Gdy trzymała je, odmierzył jej sześć [miar] jęczmienia i podał jej. Po czym poszła do miasta.
7.BRYTYJKAPotem rzekł: Weź chustę, którą masz na sobie i potrzymaj ją; ona potrzymała ją, a on odmierzył jej sześć miar jęczmienia i narzucił na nią, a ona poszła potem do miasta.
8.POZNAŃSKAI rzekł jej jeszcze: - Weź i przytrzymaj mocno płaszcz, którym się okrywasz. A gdy przytrzymała, nasypał jej sześć miar jęczmienia, włożył na nią i tak odeszła do miasta.
9.WARSZ.PRASKADo niej zaś rzekł: Podaj mi płaszcz, którym jesteś okryta, i trzymaj mocno za drugi koniec. Kiedy już mocno trzymała, odsypał jej sześć miar jęczmienia, pomógł zarzucić na ramiona. I sama wróciła do miasta.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nadto powiedział: Podaj mi chustkę, którą masz na sobie i ją potrzymaj. Zatem ją potrzymała. Zaś on odmierzył jej sześć miar jęczmienia i na nią włożył. Potem udał się do miasta.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITNa rozstanie powiedział: Daj tu, proszę, chustę, którą masz na sobie. Nadstaw ją. A gdy to uczyniła, odmierzył jej sześć miar jęczmienia, włożył jej na ramiona, po czym udał się do miasta.