« Rut 3:2 Księga Rut 3:3 Rut 3:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Umyj się tedy, namaż się i oblecz się w ochędożniejsze szaty, idźże do bojewiska, niechaj cię nie widzi człowiek, aż się naje i napije.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż umywszy się, namaż się olejkami; weźmij też szaty twoje na się, a idź na bojewisko, a nie daj się widzieć mężowi onemu, ażby się najadł i napił.
3.GDAŃSKA.2017Umyj się więc i namaść, nałóż na siebie swoje szaty i zejdź na klepisko, lecz nie daj się poznać temu człowiekowi, dopóki nie skończy jeść i pić.
4.CYLKOWUmyj się tedy i namaść, i włóż najpiękniejsze szaty na siebie, a zajdź na tok; ale nie daj się owemu mężowi poznać, póki jeść i pić nie przestanie.
5.KRUSZYŃSKIUmyj się, namaść się i włóż na się swoje szaty i zstąp na boisko. Nie daj mu się poznać, aż skończy posiłek i napój.
6.TYSIĄCL.WYD5Umyj się i namaść, nałóż na siebie swój płaszcz i zejdź na klepisko, ale nie daj się mu rozpoznać, dopóki nie skończy jeść i pić.
7.BRYTYJKAUmyj się przeto i namaść, włóż na siebie strojne szaty i zejdź na to klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije.
8.POZNAŃSKAUmyj się, namaść i przywdziej [odświętne] szaty, a potem zejdź na klepisko. Nie daj mu się jednak rozpoznać, zanim nie skończy jeść i pić.
9.WARSZ.PRASKAUmyj się więc, namaść się, włóż najpiękniejszą suknię i udaj się w stronę tego klepiska. Jemu, Boozowi, nie pokazuj się, dopóki nie skończy jeść i pić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Umyj się więc, namaść, włóż na siebie najpiękniejsze szaty oraz idź na klepisko. Ale nie daj się poznać temu mężowi, dopóki nie przestanie jeść i pić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITUmyj się, namaść się, przywdziej lepsze szaty i udaj się tam, na klepisko. Nie daj mu się jednak poznać, dopóki nie naje się i nie napije.