« Rut 3:3 Księga Rut 3:4 Rut 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy pójdzie spać, upatrzże miejsce, na którem będzie spał: a przyjdziesz i odkryjesz płaszcz, którym się odzieje, od nóg i porzucisz się, i tam leżeć będziesz: a on tobie powie, cobyś miała czynić.
2.GDAŃSKA.1881A gdy on spać pójdzie, upatrzże miejsce, na którem się układzie, a przyszedłszy odkryjesz płaszcz z nóg jego, a tam się układziesz, a on tobie oznajmi, co będziesz miała czynić.
3.GDAŃSKA.2017A gdy położy się spać, upatrz miejsce, na którym się położy, podejdź, odkryj jego nogi i połóż się, a on ci powie, co masz czynić.
4.CYLKOWNastępnie zaś, gdy na spoczynek się uda, zamiarkujesz sobie miejsce, gdzie się położy, i pójdziesz i odkryjesz miejsce u stóp jego i położysz się; powie ci on wtedy co czynić należy.
5.KRUSZYŃSKIA gdy pójdzie spać, uważaj na miejsce, gdzie się położy; po czym wejdź tam, a zdjąwszy ze swoich nóg twe sandałki, połóż się; on ci powie, co masz robić".
6.TYSIĄCL.WYD5A kiedy się położy, ty zauważywszy miejsce jego spoczynku, wyjdziesz, odkryjesz miejsce przy jego nogach i położysz się, a on sam wskaże ci, co masz czynić.
7.BRYTYJKAA gdy się położy spać, odszukaj miejsce, gdzie się położy, podejdź doń, odkryj jego nogi i połóż się. On ci już potem powie, co masz zrobić.
8.POZNAŃSKAA gdy się położy, zauważ miejsce, gdzie spoczywa, zbliż się, odkryj stopy jego i połóż się; wtedy on sam wskaże ci, co masz czynić.
9.WARSZ.PRASKAKiedy będzie szedł spać, przypatruj się pilnie, dokąd idzie. Potem wejdź, unieś nakrycie z jego nóg i sama się połóż. On ci już powie potem, co masz dalej czynić.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Następnie, kiedy uda się na spoczynek, wykryjesz miejsce, gdzie się położy, pójdziesz, znajdziesz miejsce u jego stóp, i się położysz. Wtedy on ci powie, co należy czynić.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKoniecznie zwróć uwagę, gdzie ułożył się na spoczynek. Gdy zaśnie, podejdź, odkryj nieco jego nogi i ty też ułóż się do snu. Potem już on ci powie, co masz robić.