« Rut 3:4 Księga Rut 3:5 Rut 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Która odpowiedziała: Cokolwiek rozkażesz, uczynię.
2.GDAŃSKA.1881I rzekła do niej Rut: Cokolwiek mi każesz, uczynię.
3.GDAŃSKA.2017I Rut powiedziała do niej: Uczynię wszystko, co mi każesz.
4.CYLKOWI rzekła do niej: Cokolwiek mi każesz, uczynię.
5.KRUSZYŃSKIPowiedziała nadto: "Wszystko, co ci powie, zrób".
6.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedziała Rut: Wszystko, co mi powiedziałaś, wykonam.
7.BRYTYJKAA ona jej odpowiedziała: Zrobię wszystko, jak mi mówisz.
8.POZNAŃSKAOdpowiedziała jej Rut: - Uczynię wszystko, co mi polecasz.
9.WARSZ.PRASKAOdrzekła jej Rut: Dobrze, zrobię wszystko tak, jak mi mówisz.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A Ruth do niej powiedziała: Co mi każesz, to uczynię.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITRut odpowiedziała: Zrobię, jak mi radzisz.