« Rut 3:6 Księga Rut 3:7 Rut 3:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdy się najadł Booz i napił, i podweselił sobie i szedł spać przy stogu snopów, przyszła potajemnie, i odkrywszy płaszcz od nóg jego, porzuciła się.
2.GDAŃSKA.1881A gdy się najadł Booz i napił, i rozweseliło się serce jego, poszedł a układł się przy stogu; przyszła też i ona po cichu, a odkrywszy płaszcz z nóg jego, układła się.
3.GDAŃSKA.2017A gdy Boaz najadł się i napił, i jego serce się rozweseliło, poszedł położyć się przy stosie zboża. Wtedy ona przyszła po cichu, odkryła jego nogi i położyła się.
4.CYLKOWGdy tedy zjadłszy i wypiwszy, Boaz dobrej był myśli i poszedł, aby za brogiem się położyć, poszła i ona pocichu a odkrywszy miejsce u stóp jego, położyła się.
5.KRUSZYŃSKIBooz jadł i pił i rozweseliło się jego serce. I poszedł się położyć na koniec stogu; tedy przyszła pocichu, zdjęła swe sandałki i położyła się.
6.TYSIĄCL.WYD5Booz po jedzeniu i piciu, w dobrym samopoczuciu poszedł położyć się na brzegu stosu jęczmienia. Wtedy Rut podeszła cicho, odkryła miejsce przy jego nogach i położyła się.
7.BRYTYJKAA gdy Boaz najadł się i napił, i był w dobrym nastroju, poszedł położyć się na skraju kupy zboża; wówczas i ona przyszła niepostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się.
8.POZNAŃSKAGdy Booz zjadł, wypił i rozweselił się, poszedł spać obok stogu jęczmienia. Wtedy [Rut] podeszła po cichu, odkryła jego stopy i położyła się.
9.WARSZ.PRASKABooz jadł i pił, a w końcu, pełen radości, poszedł i położył się na skraju snopów [jęczmienia]. Wtedy Rut podeszła cicho, zdjęła okrycie z jego nóg i położyła się obok.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Boaz zjadł oraz wypił był dobrej myśli; zatem poszedł, aby się położyć za stogiem. I ona poszła po cichu, znalazła miejsce u jego stóp oraz się położyła.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBoaz najadł się i napił, poczuł się radośnie, a następnie poszedł i ułożył się na skraju stosu zboża. Wtedy Rut niepostrzeżenie przyszła, odkryła nieco jego nogi i też się położyła.