« Apok 20:10 Apokalipsa Jana 20:11 Apok 20:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem stolicę białą wielką, i siedzącego na niej; od którego oblicza uciekła ziemia i niebo i miejsce nieznalazło się im.
2.WUJEK.1923I widziałem stolicę wielką białą i siedzącego na niéj, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione.
3.RAKOW.NTI widziałem stolicę wielką białą, i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce nie jest nalezione im.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem stolicę wielką białą, i siedzącego na niej, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce im nie jest znalezione.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem wielki biały tron i zasiadającego na nim, sprzed którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znaleziono dla nich miejsca.
6.JACZEWSKII ujrzałem wielki, wspaniały i otoczony jasnością tron i tego, który na nim zasiadał, a z przed wzroku którego znikła ziemia i niebo, tak iż i miejsca po nich nie stało.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem tron wielki biały, i siedzącego na nim, od oblicza którego uciekła ziemia i niebo, i miejsca nie znaleziono dla nich.
8.MARIAWICII widziałem Stolicę wielką, jasną, i Siedzącego na niej, od Którego wejrzenia uciekła ziemia i niebo, i miejsca ich nie znaleziono.
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem tron wielki jaśniejący i siedzącego na nim, przed którego obliczem zniknęły ziemia i niebo, a nie masz dla nich miejsca.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem tron wielki, jaśniejący, i siedzącego na nim, przed którego obliczem zniknęły ziemia i niebo, a nie masz dla nich miejsca.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego, od którego oblicza uciekły ziemia i niebo, a miejsca dla nich nie znaleziono.
12.BRYTYJKAI widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo, i miejsca dla nich nie było.
13.POZNAŃSKAPotem ujrzałem wielki biały tron i na nim Zasiadającego. Sprzed Jego oblicza uciekła ziemia i niebo, i zniknęły bez śladu.
14.WARSZ.PRASKAPotem zobaczyłem wielki, biały Tron, a od Tego, który siedział na Tronie, odeszła cała ziemia i niebo. I nie było dla nich już żadnego miejsca.
15.KALETAI widziałem stolicę wielką białą i siedzącego ponad nią, przed którego obliczem uciekła ziemia i niebo, a miejsce nie jest_znalezione im.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem także wielki, jasny tron oraz Tego, co na nim siedział, od oblicza Którego uciekła ziemia i niebo, i nie zostało znalezione dla nich miejsce.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSpojrzałem i zobaczyłem wielki, biały tron. Siedział na nim Ten, przed którego obliczem uciekła ziemia oraz niebo, i nie można już było znaleźć dla nich miejsca.
18.TOR.PRZ.I widziałem wielki biały tron, i siedzącego na nim, od którego oblicza uciekła ziemia i niebo, i nie znalazło się miejsce dla nich.