« Apok 20:11 Apokalipsa Jana 20:12 Apok 20:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem martwe małe i wielkie stojące przed Bogiem. I księgi otworzono: i drugie księgi otworzone, które są żywotne. I sądzeni martwi z wypisania wksięgach, wedle uczynków ich.
2.WUJEK.1923I widziałem umarłe, wielkie i małe, stojące przed oblicznością stolice, a księgi są otworzone: i drugą księgę otworzono, która jest żywota. I osądzono umarłe z tego, co napisano było w onych księgach, wedle uczynków ich.
3.RAKOW.NTI widziałem umarłe wielkie i małe stojące przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są, i druga księga otworzona jest, która jest żywota; i osądzeni są umarli z napisanych rzeczy w onych księgach, wedle uczynków ich.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed oblicznością Bożą, a księgi otworzone są; i druga księga także otworzona jest, to jest księga żywota; i sądzeni są umarli według tego, jako napisano było w onych księgach, to jest według uczynków ich.
5.GDAŃSKA.2017I zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, stojących przed Bogiem, i otwarto księgi. Otwarto też inną księgę, księgę życia. I osądzeni zostali umarli według tego, co było napisane w księgach, to znaczy według ich uczynków.
6.JACZEWSKII ujrzałem umarłych wielkich i małych: stali oni przed tronem. Księgi były otwarte: jedna z tych była księgą żywota. Umarli byli sądzeni wedle tego, jak uczynki ich były zapisane w księdze.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem, i księgi zostały otworzone; i księga inna została otworzoną, a ta jest żywota; i sądzeni byli umarli z tego, co jest napisanem w księgach, według uczynków ich.
8.MARIAWICII widziałem też umarłych, wielkich i małych, stojących przed Stolicą Boga. I otworzone były księgi; otworzono też i drugie księgi, które są księgami żywota; i sądzono umarłych z tego, co napisane było w onych księgach, według uczynków ich.
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem zmarłych wielkich i małych stojących przed tronem. A otworzono księgi i inną księgę otworzono, która jest księgą żywota. I osądzono umarłych na podstawie tego, co napisane było według uczynków ich.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem zmarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem. A otworzono księgi, potem inną księgę, która jest księgą żywota. I osądzono umarłych na podstawie tego, co w tych księgach było zapisane według ich uczynków.
11.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem, a otwarto księgi. I inną księgę otwarto, która jest księgą życia. I osądzono zmarłych z tego, co w księgach zapisano, według ich czynów.
12.BRYTYJKAI widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem; i księgi zostały otwarte; również inna księga, księga żywota została otwarta; i osądzeni zostali umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach.
13.POZNAŃSKAI ujrzałem umarłych - wielkich i małych - stojących przed tronem. I otwarto księgi. Inną też księgę otwarto, która jest księgą życia. Zatem osądzono umarłych według tego, co w księgach zapisano - według ich czynów.
14.WARSZ.PRASKAI zobaczyłem umarłych, wielkich i małych, którzy stali przed tronem. Otwarto księgi. Potem otwarto inną księgę, księgę życia. I zostali osądzeni umarli według ich uczynków, które są zapisane w księgach.
15.KALETAI widziałem umarłych, i wielkich, i małych, stojących koło stolicy, a księgi otworzone_zostały; która jest żywota; i sądzeni_są umarli według [tego, jako] napisano_było w księgach, według uczynków ich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem też umarłych, wielkich i małych, stojących wobec Boga, a zwoje zostały otwarte. Został także otwarty inny zwój to jest Zwój Życia; a umarli zostali osądzeni według ich uczynków, które są zapisane w zwojach.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITZobaczyłem też umarłych. Byli wśród nich wielcy i mali. Stali przed tronem. Rozwinięto zwoje. Otwarto też inny zwój - Zwój życia. I dokonał się sąd nad umarłymi. Podstawą sądu były zapisy w zwojach, a jego miarą - czyny podsądnych.
18.TOR.PRZ.I widziałem umarłych, małych i wielkich, stojących przed Bogiem; i zostały otwarte zwoje i inny zwój został otwarty, to jest zwój życia; i umarli z tych, którzy są zapisani w zwojach, zostali osądzeni według swoich czynów.