« Apok 20:12 Apokalipsa Jana 20:13 Apok 20:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I dało morze (ony co) wniem martwe, i śmierć i piekło dali (ony co) wnich martwe, i sądzon każdy wedle uczynków swoich.
2.WUJEK.1923I wydało morze umarłe, którzy w niem byli, i śmierć i piekło dali umarłe swe, którzy w nich byli, i sądzono każdego wedle uczynków jego.
3.RAKOW.NTI oddało morze umarłe którzy w nim byli, i śmierć i piekło oddali umarłe którzy w nich byli; i byli sądzeni każdy wedle uczynków ich.
4.GDAŃSKA.1881I wydało morze umarłych, którzy w niem byli, także śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli; i byli sądzeni każdy według uczynków swoich.
5.GDAŃSKA.2017I wydało morze umarłych, którzy w nim byli, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich byli. I zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków.
6.JACZEWSKII ci, co potonęli w morzach, i ci, których ciała w ziemi spoczęły; wszyscy oni stanęli na sądzie, i sądzono każdego wedle uczynków jego.
7.APOKALYPSIS.1905I oddało morze umarłych w niem, i śmierć i piekło oddali umarłych w nich; i sądzono każdego według uczynków ich.
8.MARIAWICIOddało też i morze umarłych, którzy w niem byli; także i śmierć i piekło oddały umarłych swych, którzy w nich byli; i osądzono każdego zosobna według uczynków jego.
9.DĄBR.WUL.1973A wydało morze zmarłych, którzy w nim byli, i śmierć, i piekło zwróciły umarłych swoich, którzy w nich byli, i osądzono każdego według uczynków jego.
10.DĄBR.GR.1961A wydało morze zmarłych, którzy w nim byli, i śmierć i piekło zwróciły umarłych, którzy w nich byli, i osądzono każdego według jego uczynków.
11.TYSIĄCL.WYD5I morze wydało zmarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały zmarłych, co w nich byli, i każdy został osądzony według swoich czynów.
12.BRYTYJKAI wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali, również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni, każdy według uczynków swoich.
13.POZNAŃSKAMorze wydało umarłych, co w nim byli, i Śmierć, i Otchłań wydały umarłych, co w nich byli, i osądzono każdego według jego czynów.
14.WARSZ.PRASKARównież morze wyrzuciło zmarłych, którzy w nim byli. Wydały także umarłych, którzy w nich byli, śmierć i otchłań i każdy został osądzony według własnych czynów.
15.KALETAI wydało morze umarłych, [którzy byli] w nim, i śmierć, i piekło wydały umarłych, [którzy byli] w nich; i byli_sądzeni każdy według uczynków swoich.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc morze wydało w nim umarłych, także śmierć i Kraina Umarłych przekazały umarłych, którzy są w nich, oraz zostali osądzeni, każdy według swoich uczynków.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITA umarłych wydało morze - tych, którzy w nim byli - a także śmierć oraz świat zmarłych. I wszyscy zostali osądzeni - każdy według swych czynów.
18.TOR.PRZ.I morze wydało umarłych, którzy w nim byli, i Śmierć, i Hades wydały umarłych, którzy w nich byli; i zostali osądzeni, każdy według swoich czynów.