« Apok 20:3 Apokalipsa Jana 20:4 Apok 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I widziałem stolice, i siedli na nich, i sąd dan im; i dusze pościnanych prze świadectwo Jesusowe, i prze słowo Boże, i którzy się nie kłaniali zwierzowi, ani obrazowi jego, ani wzięli cechy na czoła swe, albo na rękę swą, i żyli i królowali z Christusem tysiąc lat.
2.WUJEK.1923I widziałem stolice: i usiedli na nich, a dano im sąd, i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestyi, ani obrazowi jéj i nie brali cechy jéj na czoła albo na ręce swoje; i żyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
3.RAKOW.NTI widziałem stolice, i usiedli na nich, a sąd dan jest im; i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego, i dla mowy Bożej, i którzy się nie pokłonili bestyey, ani obrazowi jej, i nie brali cechy na czoło swe, i na rękę swoję; i żyli i królowali z Christusem ono tysiąc lat.
4.GDAŃSKA.1881I widziałem stolice, a usiedli na nich i dany im jest sąd i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, i którzy się nie kłaniali bestyi ani obrazowi jej, i nie przyjęli piętna jej na czoło swoje i na rękę swoję; i ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
5.GDAŃSKA.2017Zobaczyłem też trony i zasiedli na nich, i dano im władzę sądzenia. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa i z powodu słowa Bożego oraz tych, którzy nie oddali pokłonu bestii ani jej wizerunkowi i nie przyjęli jej znamienia na czoło ani na rękę. I ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
6.JACZEWSKII widziałem stolice i tych, którzy na nich zasiedli, a którym dano władzę sądzenia. I widziałem dusze pomordowanych za wiarę w Jezusa i w Słowo Boże, i za to, że nie oddawali czci potworowi ani obrazowi jego, ani nie przyjęli godła jego na czoła swoje i na ręce swoje. Dusze te królowały z Chrystusem przez tysiąc lat.
7.APOKALYPSIS.1905I widziałem trony, i zasiedli na nich, i sąd im jest dany; i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusa Chrystusa i dla słowa Bożego, i którzy tylko nie czcili bestyi ani obrazu jej, i nie przyjęli cechy na czoło swoje i na rękę swoją; i ożyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat;
8.MARIAWICII widziałem też stolice: i usiedli na nich i dano im sąd i dusze tych, którzy byli pościnani dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, którzy się nie kłaniali bestyi ani obrazowi jej, ani nie brali piętna jej na czoła albo na ręce swoje: – i żyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
9.DĄBR.WUL.1973I ujrzałem trony, zasiedli na nich, a dano im prawo sądu nad duszami pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego (nad tymi), którzy nie oddawali czci bestii ani posągowi jej, ani też nie otrzymali znamienia jej na czołach lub na rękach, a żyli i panowali z Chrystusem tysiąc lat.
10.DĄBR.GR.1961I ujrzałem trony, zasiedli na nich i dano im sprawować sąd; i (ujrzałem) dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, i wszystkich tych, którzy nie złożyli hołdu bestii ani posągowi jej, ani też nie otrzymali znamienia na czołach i na rękach swoich. Ci żyli i panowali z Chrystusem tysiąc lat.
11.TYSIĄCL.WYD5I ujrzałem trony - a na nich zasiedli [sędziowie], i dano im władzę sądzenia i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi, i nie wzięli sobie znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.
12.BRYTYJKAI widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu; widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją. Ci ożyli i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
13.POZNAŃSKAPotem ujrzałem trony, a na nich zasiedli (sędziowie), i dano im władzę sądzenia. Ujrzałem też dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli znamienia na czoło ani na rękę. Ożyli oni i tysiąc lat królowali z Chrystusem.
14.WARSZ.PRASKAZobaczyłem też trony, na których zasiadali posiadający władzę sądzenia. I ujrzałem dusze wszystkich ściętych za to, że świadczyli o Jezusie i o słowie Bożym, oraz dusze tych, którzy zginęli, ponieważ nie chcieli złożyć hołdu Bestii ani jej obrazowi, ani nie pozwolili wycisnąć znamienia na swym czole albo ręce. Wszyscy oni zmartwychwstali i przez tysiąc lat królowali z Chrystusem.
15.KALETAI widziałem stolice, a usiedli na nich i sąd dany_jest im i dusze pościnanych dla świadectwa Jezusowego i dla słowa Bożego, jeśliby ci oto nie kłaniali_się bestii ani obrazowi jej, i nie przyjęli piętna na czoło i na rękę swoją; i ożyli, i królowali z Chrystusem tysiąc lat.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ujrzałem też trony oraz zasiedli na nich, i został im dany sąd. Zobaczyłem także dusze ściętych toporem z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu Słowa Boga, i tych, co nie pokłonili się bestii, ani jej wizerunkowi oraz nie przyjęli piętna na czoło i na ich rękę więc przeżyli oraz zapanowali z Chrystusem tysiąc lat.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITNastępnie mój wzrok padł na trony. Zasiedli na nich ci, którym powierzono sąd. I zobaczyłem dusze ściętych z powodu świadectwa Jezusa oraz z powodu Słowa Boga - tych, którzy nie pokłonili się bestii ani jej podobiźnie i nie przyjęli znamienia na swe czoło lub rękę. Ożyli oni i panowali z Chrystusem przez tysiąc lat.
18.TOR.PRZ.I widziałem trony; i zasiedli na nich, i dany był im sąd; zobaczyłem dusze tych, którzy zostali ścięci toporem z powodu świadectwa Jezusa i z powodu Słowa Bożego, i tych, którzy nie oddali pokłonu dzikiemu zwierzęciu, ani jego obrazowi, i nie przyjęli jego znamienia na swoje czoło i na swoją rękę; ci ożyli i zaczęli królować z Chrystusem tysiąc lat.