« Apok 20:4 Apokalipsa Jana 20:5 Apok 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz drudzy martwi nie ożywą, dokąd się aż spełni tysiąc lat. To powstanie pierwsze.
2.WUJEK.1923Insi z umarłych nie żyli, aż się skończyły tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.
3.RAKOW.NTA inszy z umarłych nie ożyli aż się skończyło ono tysiąc lat; to powstanie pierwsze jest.
4.GDAŃSKA.1881A insi z umarłych nie ożyli, ażby się skończyło tysiąc lat. Toć jest pierwsze zmartwychwstanie.
5.GDAŃSKA.2017A inni z umarłych nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
6.JACZEWSKIDrudzy umarli mieli powrócić do życia dopiero po tysiącu latach. Życie dusz tamtych było zmartwychwstaniem pierwszem.
7.APOKALYPSIS.1905inni zaś z umarłych nie ożyli, aż się ukończy tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
8.MARIAWICIA inni z umarłych nie ożyli, aż się skończyło tysiąc lat. To jest zmartwychwstanie pierwsze.
9.DĄBR.WUL.1973Reszta umarłych nie żyła, zanim nie upłynęło lat tysiąc. To jest zmartwychwstanie pierwsze.
10.DĄBR.GR.1961Reszta umarłych nie ożyła, zanim nie upłynęło lat tysiąc. To (jest) zmartwychwstanie pierwsze.
11.TYSIĄCL.WYD5A nie ożyli inni ze zmarłych, aż tysiąc lat dobiegło końca. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
12.BRYTYJKAInni umarli nie ożyli, aż się dopełniło tysiąc lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
13.POZNAŃSKAA nie ożyli inni zmarli, aż się tysiąc lat skończyło. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
14.WARSZ.PRASKANatomiast nie ożyli inni spośród zmarłych, dopóki nie upłynęło tysiąc lat. Było to pierwsze zmartwychwstanie.
15.KALETATo [jest] zmartwychwstanie pierwsze.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś pozostali z umarłych nie odżyli, aż zostanie skończone tysiąc lat. To jest najwyższe wzniesienie.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPozostali umarli ożyli dopiero po tym tysiącletnim okresie. To jest pierwsze zmartwychwstanie.
18.TOR.PRZ.Natomiast ci pozostali z umarłych nie ożyli, aż dopełni się tysiąc lat. To jest pierwsze powstanie z martwych.