« Apok 20:5 Apokalipsa Jana 20:6 Apok 20:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Błogi i święty kto ma część wpowstaniu pierwszem. Nad takimi wtóra śmierć niema władze, ale będą offiarniki Bożymi i Chrystusowemi, i królować będą znim tysiąc lat.
2.WUJEK.1923Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszem zmartwychwstaniu; nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma; ale będą kapłany Bożymi i Chrystusowymi i będą królować z nim tysiąc lat.
3.RAKOW.NTSzczęśliwy i święty, który ma część w powstaniu pierwszym; nad tymi ona wtóra śmierć nie ma zwierzchności, ale będą Ofiarownikami Bożymi i Christusowymi, i będą królować z nim tysiąc lat.
4.GDAŃSKA.1881Błogosławiony i święty, który ma część w pierwszem zmartwychwstaniu; albowiem nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma; ale będą kapłanami Bożymi i Chrystusowymi, i będą z nim królować tysiąc lat.
5.GDAŃSKA.2017Błogosławiony i święty ten, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma władzy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat.
6.JACZEWSKIBłogosławieni są ci święci, którzy mają udział w pierwszem zmartwychwstaniu: ich druga już śmierć nie dosięgnie, będą oni kapłanami Boga i Chrystusa, i królować z nim będą przez tysiąc lat.
7.APOKALYPSIS.1905Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszem zmartwychwstaniu: nad takimi śmierć druga nie ma mocy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa, i królować z nim będą tysiąc lat.
8.MARIAWICIBłogosławiony i święty, kto ma część w zmartwychwstaniu pierwszem; bo nad tymi wtóra śmierć mocy nie ma: ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą królować z nim tysiąc lat.
9.DĄBR.WUL.1973Błogosławiony i święty jest ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Druga śmierć nie ma już władzy nad nimi, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą panować z nim tysiąc lat.
10.DĄBR.GR.1961Błogosławiony i święty (jest) ten, kto ma udział w tym pierwszym zmartwychwstaniu. Druga śmierć nie ma już władzy nad nimi, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą panować z nim tysiąc lat.
11.TYSIĄCL.WYD5Błogosławiony i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu: nad tymi nie ma władzy śmierć druga, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z Nim królować tysiąc lat.
12.BRYTYJKABłogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu; nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez tysiąc lat.
13.POZNAŃSKASzczęśliwy i święty, kto ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu! Śmierć druga nie ma władzy nad nimi, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa: tysiąc lat z Nim będą królowali.
14.WARSZ.PRASKABłogosławiony i święty jest ten, kto uczestniczy w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad takim śmierć druga nie będzie mieć żadnej władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa i przez tysiąc lat będą z Nim współkrólować.
15.KALETABłogosławiony i święty, [który] ma część w zmartwychwstaniu pierwszym; nad tymi wtóra śmierć nie ma mocy; ale będą kapłanami i Bożymi i Chrystusowymi, i będą_królować z nim tysiąc lat.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bogaty i święty, kto ma udział w najwyższym wzniesieniu; nad nimi druga śmierć nie ma władzy; ale będą kapłanami Boga i Chrystusa oraz będą władać z Jego pomocą przez tysiąc lat.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITSzczęśliwi i święci ci, którzy mają w nim udział. Druga śmierć nie ma nad nimi władzy. Będą oni kapłanami Boga i Chrystusa - a panować z Nim będą tysiąc lat.
18.TOR.PRZ.Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym powstaniu z martwych; nad tymi druga śmierć nie ma władzy, ale będą kapłanami Boga i Chrystusa, i będą z Nim królować tysiąc lat.