« Jan 9:41 Ewangelia Jana 10:1 Jan 10:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PRawdziwie prawdziwie mówię wam, kto nie wchodzi drzwiami do owczyńca owiec, ale lezie inędy, ten złodziej jest i zbójca.
2.WUJEK.1923Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto nie wchodzi przeze drzwi do owczarnie owiec, ale wschodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca.
3.RAKOW.NTAmen amen mówię wam: Kto nie wchodzi drzwiami do obory owczej, ale wstępuje inędy, on złodziej jest i zbójca.
4.GDAŃSKA.1881Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi drzwiami do owczarni, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca;
5.GDAŃSKA.2017Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni drzwiami, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i bandytą.
6.SZCZEPAŃSKIZaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale skądinąd się wdziera, ten jest złodziejem i zbójem;
7.MARIAWICIZaprawdę, zaprawdę, powiadam wara, kto nie wchodzi drzwiami do owczarni owiec, ale wchodzi inędy, ten jest złodziej i zbójca.
8.GRZYM1936Powiadam wam, że kto nie wchodzi do owczarni przez drzwi, ale się tam wdziera inną drogą, złodziejem jest i rozbójnikiem.
9.DĄBR.WUL.1973Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i zbójem.
10.DĄBR.GR.1961Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i zbójem.
11.TYSIĄCL.WYD5Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.
12.BRYTYJKAZaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą.
13.POZNAŃSKA- Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale dostaje się inną drogą, jest złodziejem i rozbójnikiem.
14.WARSZ.PRASKAZaprawdę, zaprawdę mówię wam: Jeśli ktoś nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, jest złodziejem i rozbójnikiem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, lecz wchodzi inną drogą, ten jest oszustem i rabusiem;
16.EIB.BIBLIA.2016.LITRęczę i zapewniam, kto do zagrody dla owiec nie wchodzi przez bramę, lecz wdziera się w inny sposób, ten jest złodziejem i bandytą.
17.TOR.PRZ.„Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Kto nie wchodzi przez bramę do zagrody dla owiec, ale wchodzi inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem;”