« Jan 10:10 Ewangelia Jana 10:11 Jan 10:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ja jestem pasterz dobry. Pasterz dobry duszę swą kładzie za owce.
2.WUJEK.1923Jam jest pasterz dobry: dobry pasterz duszę swą daje za owce swoje.
3.RAKOW.NTJam jest on Pasterz dobry; Pasterz dobry duszę swą kładzie za owce;
4.GDAŃSKA.1881Jam jest on dobry pasterz; dobry pasterz duszę swoję kładzie za owce.
5.GDAŃSKA.2017Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje swoje życie za owce.
6.SZCZEPAŃSKIJam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie własne daje za owce (swoje).
7.MARIAWICIJam jest Pasterz dobry. Dobry pasterz duszę swą daje za owce swoje.
8.GRZYM1936Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz daje życie za owce swoje.
9.DĄBR.WUL.1973Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce swoje.
10.DĄBR.GR.1961Jam jest pasterz dobry. Dobry pasterz życie swoje daje za owce.
11.TYSIĄCL.WYD5Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce.
12.BRYTYJKAJa jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce.
13.POZNAŃSKAJa jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje życie swoje za owce.
14.WARSZ.PRASKAJa jestem Dobrym Pasterzem. Dobry Pasterz oddaje swoje życie za owce.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz składa swe życie za owce.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJa jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz oddaje za owce własne życie.
17.TOR.PRZ.„Ja jestem dobrym pasterzem; dobry pasterz swoje życie kładzie za owce.”