« Jan 10:17 Ewangelia Jana 10:18 Jan 10:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Żaden jej nie odejmie ode mnie, ale ja kładę ją od siebie. Władzą mam położyć ją, i władzą mam zasię wziąć ją. To roskazanie wziąłem u ojca mego.
2.WUJEK.1923Nikt jéj nie bierze odemnie, ale Ja kładę ją sam od siebie: i mam moc położyć ją, a mam moc zasię wziąć ją. To rozkazanie wziąłem od Ojca mego.
3.RAKOW.NTŻaden nie odejmuje jej odemnie; ale ja kładę ją od samego siebie; zwierzchność mam położyć ją, i zwierzchność mam zasię wziąć ją. To przykazanie wziąłem od Ojca mego.
4.GDAŃSKA.1881Żaden jej nie bierze ode mnie, ale ja kładę ją sam od siebie; mam moc położyć ją i mam moc zasię wziąć ją. Toć rozkazanie wziąłem od Ojca mego.
5.GDAŃSKA.2017Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je sam z siebie. Mam moc je oddać i mam moc znowu je wziąć. Ten nakaz otrzymałem od mego Ojca.
6.SZCZEPAŃSKINikt Mi go wydrzeć nie może, ale Ja oddaję je dobrowolnie; mam (też) moc ofiarować je, i moc znowu je odebrać. Takie zlecenie wziąłem od Ojca mego.
7.MARIAWICINikt jej nie bierze ode Mnie, ale ja kładę ją Sam od Siebie, i mam moc położyć ją, i mam moc znowu wziąć ją. To rozkazanie wziąłem od Ojca Mojego.
8.GRZYM1936Nikt mi go nie odbiera; ale ja sam je daję i mocen jestem położyć je i mocen także odzyskać. Takie posłannictwo wziąłem od Ojca mego.
9.DĄBR.WUL.1973Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je z własnej woli, mam moc ofiarować je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz otrzymałem od Ojca mego.
10.DĄBR.GR.1961Nikt mi go nie odbiera, ale ja oddaję je z własnej woli. Mam moc ofiarować je i mam moc znowu je odzyskać. Taki rozkaz otrzymałem od Ojca mego.
11.TYSIĄCL.WYD5Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca.
12.BRYTYJKANikt mi go nie odbiera, ale Ja kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego.
13.POZNAŃSKANikt Mi go nie odbiera, lecz Ja sam oddaję je z własnej woli. W mojej mocy jest oddać życie i w mojej mocy otrzymać je znowu. Taki rozkaz otrzymałem od Ojca.
14.WARSZ.PRASKANikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam dobrowolnie je oddaję, gdyż jest w mej mocy oddać je i potem znów odzyskać. Taki bowiem nakaz otrzymałem od mego Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Nikt go ode mnie nie bierze, lecz ja daję je z samego siebie; mam siłę je dać i mam możność je znowu otrzymać; to polecenie otrzymałem od mego Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNikt nie odbiera mi życia. Oddaję je z własnej woli. Mam prawo je oddać i mam prawo je odzyskać. Takie polecenie otrzymałem od mojego Ojca.
17.TOR.PRZ.Nikt mi go nie odbiera, ale ja kładę je sam z siebie. Mam władzę położyć je, i mam władzę ponownie je wziąć. Takie przykazanie otrzymałem od mojego Ojca.