« Jan 10:18 Ewangelia Jana 10:19 Jan 10:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rozerwanie zaś przeto było między Judmi, dla tych słów.
2.WUJEK.1923Stała się zaś różnica między Żydy dla tych mów.
3.RAKOW.NTRozerwanie tedy zasię sstało się między Żydy dla mów tych.
4.GDAŃSKA.1881Tedy się stało znowu rozerwanie między Żydami dla tych słów.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy znowu nastąpił rozłam wśród Żydów z powodu tych słów.
6.SZCZEPAŃSKIDla tych słów powstał znowu rozłam między Judejczykami.
7.MARIAWICI– Stał się tedy znowu rozdział między starszymi Żydowskimi z powodu tych słów.
8.GRZYM1936I znowu powstał spór między Żydami o tę naukę.
9.DĄBR.WUL.1973Powstało tedy znowu rozdwojenie pomiędzy Żydami z powodu tych słów.
10.DĄBR.GR.1961Powstało tedy znowu rozdwojenie pomiędzy Żydami z powodu tych słów.
11.TYSIĄCL.WYD5I znowu nastąpił rozłam między Żydami z powodu tych słów.
12.BRYTYJKATedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów.
13.POZNAŃSKAWśród Judejczyków doszło do rozłamu z powodu tych słów.
14.WARSZ.PRASKAZnów tedy doszło do rozdwojenia między Żydami, właśnie z powodu tych słów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z powodu tych słów, znowu powstał rozłam między Żydami.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłowa te wywołały kolejny rozłam wśród Żydów.
17.TOR.PRZ.Wtedy ponownie powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów.