« Jan 10:28 Ewangelia Jana 10:29 Jan 10:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ociec mój który mi dał, więtszy jest ze wszech, a żaden niemoże wydrzeć z ręki ojca mego.
2.WUJEK.1923Ojciec mój, co mi je dał, większy jest nadewszystko: a żadnej nie może wydrzeć z rąk Ojca mego.
3.RAKOW.NTOciec mój, który je dał mnie, więtszy nad wszytki jest; a żaden nie może porwać z ręki Ojca mego.
4.GDAŃSKA.1881Ojciec mój, który mi je dał, większy jest nad wszystkie, a żaden nie może ich wydrzeć z ręki Ojca mego.
5.GDAŃSKA.2017Mój Ojciec, który mi je dał, większy jest od wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki mego Ojca.
6.SZCZEPAŃSKITo, co Mi dał Ojciec mój, większe jest nad wszystko, a nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojca {mego}.
7.MARIAWICIOjciec Mój, Który Mi je dał, większy jest nade wszystko, i nikt nie może wydrzeć z ręki Ojca Mego:
8.GRZYM1936Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystko; nikt nie może ich wydrzeć z ręki Ojcu memu.
9.DĄBR.WUL.1973To, co mi dał Ojciec mój, większe jest niż wszystko i nikt nie może wydrzeć z rąk Ojca mego.
10.DĄBR.GR.1961Ojciec mój, który dał mi (je), większy jest ponad wszystkich i nikt nie może wydrzeć (ich) z rąk Ojca mego.
11.TYSIĄCL.WYD5Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
12.BRYTYJKAOjciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca.
13.POZNAŃSKAMój Ojciec, który Mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może wyrwać (ich) z ręki mojego Ojca.
14.WARSZ.PRASKAOjciec mój, Ten, który Mi je dał, większy jest od wszystkich. Nikt też nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój Ojciec, który mi je dał, jest większy od wszystkich i nikt nie może ich wyrwać z ręki mojego Ojca.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITMój Ojciec, który mi je dał, przewyższa wszystkich i nikt nie zdoła ich wydrzeć z ręki mego Ojca.
17.TOR.PRZ.Ojciec mój, który mi je dał, większy jest od wszystkich, i nikt nie może ich wyrywać z ręki mojego Ojca.